Protocolakkoord tot samenwerking tussen de Gem. Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, Vlaamse Gemeenschap en Franse Gemeenschap m.b.t. organisatie bevolkingsonderzoek naar borstkanker in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad

Open dit protocolakkoord in de Vlaamse codex.

Dit protocolakkoord van 30 november 2009 legt de afspraken vast om het programma voor mammografische borstkankerscreening te organiseren in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.