Projectoproep: samenwerken in eerstelijnszones

  • 16 maart 2017

In het kader van de hervormingen in de gezondheids- en welzijnssectoren in de eerste lijn zal Flanders Synergy vanuit een VLAIO Project (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen) en in samenwerking met Zorg en Gezondheid twee mogelijke toekomstige eerstelijnszones ondersteunen en begeleiden bij het opzetten en organiseren van de werking en samenwerking binnen de eerstelijnszone. De begeleiding bestaat uit een methodiek waarin de principes van een innovatieve arbeidsorganisatie toegepast worden.  

Let op: dit is geen oproep tot de vorming van eerstelijnszones, deze volgt later op het jaar. Wel is dit een oproep voor twee projecten die als ‘prototypes’ van eerstelijnszones kunnen dienen om zo het bredere werkveld en het beleid te inspireren maar die tegelijkertijd concrete en praktische inzichten, randvoorwaarden en een strategie aanreiken om dit op grotere schaal te brengen.

Hoewel projecten hiervoor geen extra financiering zullen ontvangen, is het begeleidingstraject vanuit Flanders Synergy volledig gratis voor de geselecteerde projecten. Zij worden gedurende twee jaar intensief begeleid. Behalve begeleiding vanuit Flanders Synergy, zijn ook het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CESO) en het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid vanuit de KU Leuven betrokken. Wetenschappelijke inzichten en ervaringen vanuit eerdere projecten worden meegenomen, en vanuit beide onderzoeksinstellingen wordt eveneens input en ondersteuning voorzien. Op deze manier is het project wetenschappelijk ondersteund en gevalideerd, maar eveneens sterk praktijkgericht.

Geïnteresseerde regio’s die aan de voorwaarden voldoen kunnen een projectvoorstel indienen.

Voorstellen kunt u indienen tot en met dinsdag 18 april (12 uur). Selectie gebeurt in de week van 24 april, bekendmaking zal plaatsvinden op 2 mei. Vanaf dan gaat de begeleiding van start, tot en met mei 2019. Op 22 maart 2017 vond een infosessieFS infosessie 220317.pptx (5.26 MB)plaats voor geïnteresseerden. 

Meer informatie kan opgevraagd worden aan de projectbegeleider van Flanders Synergy via laura.jacobs@flanderssynergy.be.