Projectoproep: ethisch verantwoorde zorg in woonzorgcentra

  • 13 februari 2018

Tijdens het voorbije symposium 'Ruimte voor relaties. Ethisch verantwoorde zorg in perspectief' op 11 december 2017 lanceerde Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen - in samenwerking met sTimul en KULeuven - de oproep tot deelname aan de lerende gemeenschap “ethisch verantwoorde zorg in woonzorgcentra”.

Met die oproep wil de Vlaamse overheid ondersteuning bieden aan ouderenzorg-voorzieningen die zorgethiek binnen hun organisatiewerking willen uitbouwen of versterken als een expliciet beleidsdomein. We selecteren maximaal tien woonzorgcentra om deel te nemen aan de lerende gemeenschap.

 

Meer info en kandidaatstelling