Projectoproep en subsidieaanvraag voor testcentra

  • 22 april 2022

De Vlaamse regering besliste vandaag om voor de rest van het jaar (mei-december 2022) in een basiscapaciteit te voorzien voor de afname van testen, gespreid over Vlaanderen.

Daarnaast wordt er ook in een mogelijkheid van opschaalbare testcapaciteit voorzien, waarbij er in functie van de noden meer lokale testcentra kunnen worden geactiveerd. Over de uitwerking hiervan zal de komende weken worden gecommuniceerd.

Voor het garanderen van de basiscapaciteit financiert de Vlaamse overheid vanaf 1 mei 2022 1 testcentrum per referentieregio (of subregio).

Hiervoor lanceren we een oproep tot kandidatuurstelling

Aan elk van de 17 testcentra in Vlaanderen wordt een forfait uitbetaald van 4.700 euro per maand voor de kosten van infrastructuur en werking.

Aanvraag en aanvraagformulier

De volledige projectoproep:

Kandidaturen indienen: