Projectoproep 'deMENS in de zorg'

  • 9 januari 2019

Gezocht: Zes pilootprojecten ‘Ik, jij, samen MENS'

Op vraag van de Vlaamse overheid publiceerde het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen in oktober 2018 het inspirerende boek 'Ik, jij, samen MENS. Een referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie.’ Het boek is een sectoroverschrijdend document dat zich richt tot elke actor die direct of indirect betrokken is bij de zorg en ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers: thuiszorgvoorzieningen in de breedste zin van het woord, diverse woonvormen voor mensen met dementie en ziekenhuizen.

Projectoproep


In een volgende fase wordt gestart met de ondersteuning van zorgvoorzieningen om de kernprincipes van goede zorg in de praktijk te brengen. Met de steun van de Vlaamse overheid en Cera kunnen zes zorg-voorzieningen in 2019 instappen in een pilootproject met als uiteindelijke doel het uittesten, promoten en duurzaam inbedden van goede praktijken.

Werk je in een zorgvoorziening in de thuiszorg, in de residentiële zorg of in een ziekenhuis en is je organisatie bereid om persoonsgerichte zorg (nog meer) in de praktijk te brengen? Dien dan ten laatste op vrijdag 8 februari 2019 je aanvraag in.

Meer info


Meer info over het project en de mogelijkheid om je kandidaat te stellen vind je op de website van Cera.