Projecten reorganisatie eerstelijnszorg

Het programmamanagement voor de reorganisatie van de eerstelijnszorg heeft projecten gedefinieerd die deze hervorming op het terrein zullen realiseren. We starten met 8 projecten:

  1. Afbakening en opstart werking van de eerstelijnszones
  2. Oprichting Vlaams Instituut voor de Eerste lijn
  3. Ondersteuning eerstelijnspraktijkvormen en werken aan meer zorgcapaciteit in de eerste lijn
  4. Zorgcoördinatie en casemanagement in relatie tot financiering multidisciplinair overleg
  5. Uitbouw geïntegreerd breed onthaal
  6. Mantelzorg als volwaardige partner in de eerstelijnszorg
  7. Communicatie over reorganisatieproces en zorg in Vlaanderen
  8. Platform Welzijn en Gezondheid

U vindt hier een pdf bestandsamenvatting van de 8 goedgekeurde projecten over de reorganisatie eerstelijn (582 kB)

Voor deze 8 projecten stellen we momenteel projectgroepen samen.