Projecten in de thuiszorg

Projecten in de thuiszorg

De minister van Welzijn kan jaarlijks een budget uittrekken voor de subsidiëring van projecten in de woonzorg (thuiszorg en/of ouderenzorg). Een project is een bijzonder initiatief met betrekking tot woonzorg dat een tijdelijk, vernieuwend en experimenteel karakter heeft. Projecten kunnen - na evaluatie - eventueel leiden tot een bijsturing van het reguliere wettelijke kader.

Afgezien van eventuele collectieve oproepen, kan u ook spontaan en individueel een aanvraag indienen indien u meent een bijzonder en vernieuwend project in de thuiszorg uitgewerkt te hebben. U kunt dit doen via het formulier projectsubsidie woonzorg - thuiszorg

Hieronder kunt u per jaar een overzicht opvragen van de geselecteerde projecten in verband met thuiszorg.

Contact over thuiszorg