Projecten Flanders Synergy

Twee projecten ‘Samenwerking in de eerstelijnszone’ geselecteerd

In het kader van de hervormingen in de gezondheids- en welzijnssectoren in de eerste lijn zal Flanders Synergy vanuit een VLAIO Project (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen) en in samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid twee mogelijke toekomstige eerstelijnszones ondersteunen en begeleiden bij het opzetten en organiseren van de werking en samenwerking binnen de eerstelijnszone. De begeleiding bestaat uit een methodiek waarin de principes van een innovatieve arbeidsorganisatie toegepast worden. 

De projecten Dender en Zuid Oost Limburg werden geselecteerd.

pdf bestandProject Eerstelijnszone Dender.pdf (248 kB) werd geselecteerd op basis van de scores van de verschillende onafhankelijke lezers. Daaruit bleek dat dit het beste projectvoorstel was, omwille van volgende redenen:

 • het hoge en zeer concrete engagement van de partners
 • de link met de beleidsvisie
 • concrete stappen om daartoe te komen
 • de persoon met een zorgnood staat zeer centraal, zit mee in het veranderteam en is dus echt ‘trekker’.

De zone Zuid Oost Limburg kreeg van de jury dezelfde punten als zone GAOZ. Tijdens de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep werden beide zones – geanonimiseerd – voorgesteld. Er werd geopteerd voor pdf bestandProjectvoorstel ZO Limburg.pdf (744 kB), met volgende argumentatie:

 • breder veranderteam en breder veranderforum in vergelijking met GAOZ
 • grote betrokkenheid van mantelzorgvereniging in veranderforum van Zuid Oost Limburg, het project richt zich expliciet ook tot ‘zorgmijders en uitstellers’, wat als een grote meerwaarde werd beschouwd
 • een grotere betrokkenheid van geestelijke gezondheidszorg.

In totaal werden 7 projectvoorstellen ingediend:

 • Projectvoorstel eerstelijnszone Zennevallei
 • Projectvoorstel ‘Samenwerking in de eerstelijnszone Hageland’
 • Een voorstel vanuit Leuven – congruent met ‘Zorgzaam Leuven’
 • Projectvoorstel: “Samenwerking in de eerstelijnszone Gent”
 • Projectvoorstel “Samenwerking in de eerstelijnszone Dender”
 • Projectvoorstel: “Samenwerking in de eerstelijnszone Zuid Oost Limburg”
 • Projectvoorstel “Samenwerking in de Eerstelijnszone GAOZ” (Genk, As, Opglabbeek, Zutendaal)