Programmawet van 25 december 2016

Programmawet van 25 december 2016.

Afdeling 9, artikels 24 tot en met 27 beschrijven de bewarende maatregelen in het kader van de ziekenhuishervorming.