Programmatie van diensten voor oppashulp

Diensten voor oppashulp kunnen alleen erkend worden als er voldoende ruimte is in de programmatie. De programmatie van de diensten voor oppashulp bestaat uit programmacijfers en evaluatiecriteria.

Programmacijfers

De programmatie van de diensten voor oppashulp is per provincie: maximaal 1 dienst voor oppashulp per 100.000 inwoners. Er zijn ook een aantal regio's bepaald en per regio het maximale aantal diensten voor oppashulp dat erkend kan worden.

Voor de berekening van de cijfers baseren we ons op de bevolkingsprojectie voor het 1e jaar volgend op het jaar van de erkenningsaanvraag:

Evaluatiecriteria

Met de evaluatiecriteria gaan we na of een erkenning als dienst voor oppashulp past in de programmatie:

  • de invulling van de programmatie voor de regio in kwestie (de verhouding tussen enerzijds het aantal al erkende diensten en anderzijds het programmacijfer);
  • de prioritaire regio’s (de regio’s met een lage verhouding tussen enerzijds het aantal gepresteerde uren oppashulp en anderzijds het aantal inwoners van de regio in kwestie);
  • de datum waarop de initiatiefnemer een ontvankelijke aanvraag voor een erkenning als dienst voor oppashulp ingediend heeft;
  • de coördinatie van de vraag naar en het aanbod van oppashulp, minstens in de regio van de aanvraag, tijdens de periode voor de aanvraag van de erkenning;
  • het aantal samenwerkingsverbanden met andere welzijnsvoorzieningen en vrijwilligersorganisaties.

Meer info

Contact over thuiszorg