Programmatie van de centra voor geestelijke gezondheidszorg

Om een erkenning als centrum voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) te kunnen krijgen, moet er voldoende ruimte zijn in de programmatie. Dat hangt af van de programmacijfers. Daarnaast zijn ook enkele programmatiecriteria bepaald.

Programmacijfer

Volgens de programmatie kunnen maximaal 26 centra voor geestelijke gezondheidszorg worden erkend, waarvan maximaal 2 in Brussel.

Programmatiecriteria

  • Per werkgebied van minimaal 400.000 inwoners kunnen maximaal 2 centra erkend kunnen worden. Het werkgebied van een centrum voor geestelijke gezondheidszorg is:
    • een sociologisch geheel van aaneensluitende gemeenten,
    • met minimaal 400.000 inwoners,
    • en omvat maximaal de werkgebieden van de logo’s die tot 1 provinciaal preventieplatform toetreden.
  • Elk centrum kan wel over verschillende vestigingsplaatsen beschikken om vlot bereikbaar te zijn voor het publiek.
  • Er is niet bepaald hoe groot de personeelsbezetting in functie van doelgroepen of bewonersaantallen moet zijn.