Programmatie van dagverzorgingscentra

Om een voorafgaande vergunning voor een dagverzorgingscentrum te krijgen, moet er voldoende ruimte zijn in de programmatie. Dat hangt af van de programmacijfers en de evaluatiecriteria.

Er is één gezamenlijke programmatie voor de dagverzorgingscentra (niet-conform artikel 51), de dagverzorgingscentra uitgebaat door een dienst voor gezinszorg (conform artikel 51) en de dagverzorgingscentra die uitsluitend gebruikers met een chronische aandoening verzorgen.

Programmatiecijfers

De programmatie per gemeente

Programmatie-invulling: aantal dagverzorgingscentra per gemeente
In dit overzicht ziet u hoeveel DVC er erkend of gepland zijn in uw gemeente, en hoeveel plaatsen er maximaal kunnen zijn (het programmatiecijfer).

Dit overzicht wordt elke maand aangepast.

Aan de cijfers op deze website kunt u geen rechten ontlenen.
Bijkomende opnamemogelijkheden in het programmacijfer voor de volgende jaren kunnen pas effectief opgevraagd worden vanaf 2 januari van dat jaar, rekening houdend met de beschikbare ruimte binnen het programmacijfer op dat ogenblik.

Hoe berekenen we deze cijfers?

Jaarlijks berekent Zorg en Gezondheid de programmacijfers:

 • 0,1 centrum per 3.000 ouderen van de leeftijdsgroep van 65 tot en met 69 jaar;
 • 0,4 centrum per 3.000 ouderen van de leeftijdsgroep van 70 tot en met 79 jaar;
 • 0,8 centrum per 3.000 ouderen van de leeftijdsgroep van 80 tot en met 89 jaar;  
 • 1,5 centrum per 3.000 ouderen van de leeftijdsgroep vanaf 90 jaar;
 • Het aantal dagverzorgingscentra bedraagt minstens één per gemeente.

We nemen voor de berekening de bevolkingsprojecties voor het 5de jaar volgend op het jaar van de erkenningsaanvraag.

Evaluatiecriteria

Met de evaluatiecriteria gaan we na of het dagverzorgingscentrum dat u wilt oprichten, past in de programmacijfers.

De criteria omvatten:

 • De verhouding van het totaal aantal voorafgaand vergunde en gerealiseerde centra tot het programmacijfer voor de regio;
 • Het huidige of toekomstige profiel van het dagverzorgingscentrum;
 • De relatie met andere voorzieningen voor ouderen in het beoogde werkingsgebied;
 • De visie op wonen, leven en verzorgen in het dagverzorgingscentrum;
 • De verwachte rentabiliteit en prijszetting;
 • De professionele kwaliteitsgaranties van de initiatiefnemer.  

Overzicht van het aanbod ouderenzorg, erkend door Zorg en Gezondheid, 2021