Programmatie van centra voor herstelverblijf

De beschikbare programmatie centrum voor herstelverblijf, nl. 1500 verblijfseenheden voor heel Vlaanderen, is momenteel volledig Ingevuld