Programmamanagement aangesteld voor reorganisatie van de eerstelijnszorg

  • 7 juli 2017

Op 16 februari 2017 vond de conferentie ‘Reorganisatie van de Eerstelijnszorg in Vlaanderen’ plaats. Om de acties die toen gepresenteerd werden in de beleidsvisie, gecoördineerd uit te rollen werd op 7 juli een programmamanagement aangesteld. Levuur werd hiervoor weerhouden en neemt dit op met een trio Stef Steyaert, Maaike Van Overloop en Guy Tegenbos.