Programma Conferentie Eerstelijnszorg 2017

8u40 Onthaal
9u30 Inleiding
Dr. Dirk Dewolf, administrateur-generaal Zorg en Gezondheid
9u40

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO-Europa) en geïntegreerde zorg in de eerste lijn
Dr. Hans Kluge, Director, Division of Health Systems and Public Health, The WHO Regional Office for Europe

10u15

De voorzitters van de werkgroepen aan het woord

10u30

De hervorming van de eerste lijn in perspectief
Prof.dr. Jan De Maeseneer, verslaggever wetenschappelijke reflectiekamer

10u55 Pauze
11u25 Parallelsessies - reeks 1
12u25 Lunch
13u25 Parallelsessies - reeks 2
14u30

Sociaal werk(ers) als partner op de eerste lijn

 • De beeldvorming over huisartsen en maatschappelijk werkers ontleed
 • Het hervormingstraject binnen welzijn - Prof. dr. Koen Hermans, Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
15u15

Slottoespraak
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

16u Receptie

Tijdens de pauze kunnen de deelnemers de innovatiebeurs bezoeken.

Parallelsessies
 • Als de zorg complex wordt: zorgcoördinatie en casemanagement
  Illustratie aan de hand van een case (beeldfragment). Wat betekent het om zorgverlening in relatie te zetten tot de zorgdoelen? Hoe verloopt de samenwerking tussen diverse disciplines? We sluiten af met vragen vanuit het publiek.
 • Goede voorbeelden van buurtwerking
  Panelgesprek waarbij vier praktijkmensen hun specifieke casus kort voorstellen en vervolgens in dialoog gaan met twee experten en het publiek. Uit deze brede waaier van praktijken en spelers zoeken we de succesfactoren en hindernissen voor buurtgerichte zorg.
 • Mantelzorger als partner in zorg
  Hoe kan een mantelzorger een volwaardige zorgactor zijn/worden? Hoe kan de zorgverstrekker de mantelzorger betrekken? Wat is de plaats/rol van de gezinszorg in relatie tot de mantelzorg? Afsluitende discussie met het publiek.
 • Betere planning door goede gegevens
  In de toekomst zal de eerste lijn mee nadenken over de gewenste ontwikkeling van het zorgaanbod in de regio als antwoord op de lokale zorgnoden. Daartoe leren we werken met data die het praktijkniveau van de eerste lijn overstijgen.
 • Via gegevensdeling naar beter geïntegreerde zorg
  Na een korte voorstelling van het project ‘levensdoelen’ van het Vlaams Patiëntenplatform, gaan vertegenwoordigers van de sector in discussie over kritische succesfactoren voor gegevensdeling.