Procesbegeleiding voor preventie in woonzorgcentra

  • 11 oktober 2018

De Vlaamse overheid stelt procesgeleiders ter beschikking om woonzorgcentra (wzc) te helpen bij het opstarten of versterken van een duurzaam preventiebeleid voor hun bewoners. Het project start voor de thema’s mondzorg, val– en fractuurpreventie, ondervoeding & psychofarmaca.

Procesbegeleiding Zorg en Welzijn – een update

Het project procesbegeleiding voor preventie binnen woonzorgcentra wil tegemoet komen aan de motivatie van de WZC om de lichamelijke en geestelijke gezondheid van bewoners te bevorderen, de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden en om de kennis over gezondheidsthema’s te verhogen en er ook expliciet aandacht aan te besteden. Het project kadert in de nieuwe preventieve gezondheidsdoelstelling ‘Gezonder leven’.

De Vlaamse overheid stelt procesbegeleiders ter beschikking om de WZC hierin te ondersteunen. In een eerste fase zet het project in op val- en fractuurpreventie, ondervoeding, preventieve mondzorg en psychofarmaca. De procesbegeleider werkt op maat van het WZC. Met begrip voor de dagelijkse realiteit en met oog op de visie van het WZC. Geen inspecteur, maar iemand die het proces mee opvolgt. Een inhoudelijk expert over het thema die nieuwe inzichten, tips, tools en instrumenten aanreikt om het WZC te ondersteunen bij een succesvolle implementatie van het thema. Hiervoor kreeg de procesbegeleider een intensieve opleiding.

Er werd een draaiboek per thema ontwikkeld als houvast voor de procesbegeleider en het woonzorgcentrum. Het draaiboek bestaat uit 7 stappen voor het implementeren van een kwaliteitsvol beleid. Je mag ervan uitgaan dat de procesbegeleidingen officieel van start zullen gaan in het voorjaar van 2019. De aanvraag om in aanmerking te komen voor een procesbegeleider kan je doen vanaf 26 november 2018.

Zelf als procesbegeleider aan de slag?

De partnerorganisaties zijn nog op zoek naar procesbegeleiders voor volgende thema's:

Achter de schermen van het project

Stuurgroep

Om dit project in goede banen te leiden werd er een stuurgroep opgericht die sinds januari 2018 maandelijks samenkwam. Het resultaat van deze vergaderingen zijn afspraken die vastgelegd zijn in een ministerieel besluit.

Samenwerking

Dit project is een samenwerking tussen het Agentschap Zorg en Gezondheid, de partnerorganisatie voor alcohol, drugs, psychoactieve medicatie en andere verslavingen, de partnerorganisatie voor val- en fractuurpreventie, de partnerorganisatie preventieve mondzorg, de partnerorganisatie voeding, beweging, sedentair gedrag en ondervoeding, de Vlaamse Logo’s en de koepels Zorgnet-Icuro, VVSG & VLOZO.

Wat als je geen procesbegeleider wenst, maar toch een beleid wenst te implementeren in de organisatie?

Binnenkort zullen de draaiboeken van de 4 thema’s online gezet worden, een samenvatting vind je alvast op https://www.gezondleven.be/procesbegeleidingwoonzorgcentra. Dit stelt een voorziening in staat om zelf een kwaliteitsvol beleid te implementeren.

Bij wie kan je terecht voor vragen?

Voor algemene vragen over het project kan je terecht bij stien.vandierendonck@gezondleven.be

Meer info

Meer info lees je ook op de website van het Vlaams Instituut Gezond Leven.