Procesbegeleiding preventie voor de setting Zorg en Welzijn

De Vlaamse overheid wil procesbegeleiders ter beschikking stellen om voorzieningen te helpen bij het opstarten of versterken van een duurzaam preventiebeleid voor de cliënten in de voorzieningen. Het project start in de Vlaamse woonzorgcentra voor de thema’s mondzorg, val– en fractuurpreventie, ondervoeding & psychofarmaca. De procesbegeleider zal het woonzorgcentrum ondersteunen gedurende minimum 2 jaar bij het implementeren van een preventiemethodiek voor één van de 4 thema’s. De methodiek bestaat uit een draaiboek en bijhorende materialen en kan je gratis downloaden. Zo kunnen WZC die dit wensen ook zonder procesbegeleiders aan de slag.

Bekijk hier de draaiboeken per thema:

Heb je als woonzorgcentrum interesse bij de begeleiding van een procesbegeleider, raadpleeg de informatie op de website Gezond Leven.

Momenteel hebben er 211 voorzieningen zich ingeschreven voor het project procesbegeleiding voor preventie in woonzorgcentra.

Het is niet meer mogelijk om in te schrijven voor het voorjaar 2019. Voor het najaar 2019 zijn er per thema afzonderlijke afspraken wat betreft inschrijvingsmogelijkheden:

  • Valpreventie: ligt je WZC in de provincie Limburg en Vlaams-Brabant? Dan kan je nog inschrijven voor een opstart in het najaar 2019. Ligt je WZC in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen of Antwerpen? Dan kan je nog inschrijven, maar dan kom je op een wachtlijst terecht
  • Ondervoeding: ligt je WZC in de provincie Limburg, Vlaams-Brabant of Oost-Vlaanderen? Dan kan je nog inschrijven voor een opstart in het najaar 2019. Ligt je WZC in West-Vlaanderen of Antwerpen? Dan kan je nog inschrijven, maar dan kom je op een wachtlijst terecht
  • Psychofarmaca: Voorzieningen uit alle provincies die inschrijven komen op een wachtlijst terecht
  • Mondgezondheid: Voorzieningen uit alle provincies die inschrijven komen op een wachtlijst terecht

Inschrijven voor opstart in het voorjaar van 2020 isvoor alle thema’s nog mogelijk.

Wat gebeurt er als je WZC op de wachtlijst terechtkomt? 

De wachtlijst wil zeggen dat we niet met zekerheid kunnen zeggen dat je voorziening nog kan starten in het najaar 2019.

Dat hangt af van de beschikbare procesbegeleiders of van voorzieningen die een aanpassing wensen met betrekking tot hun inschrijving. De partnerorganisatie van het gekozen thema zal de voorziening wel tijdig op de hoogte brengen.

Stuurgroep

Om dit project in goede banen te leiden werd er een stuurgroep opgericht die sinds januari maandelijks samenkwam. Het resultaat van deze vergaderingen zijn afspraken die werden voorgelegd aan de Vlaamse Regering in de vorm van een ministerieel besluit – link toevoegen naar het besluit.

Op zoek naar procesbegeleiders

Momenteel zijn de partnerorganisaties volop op zoek naar procesbegeleiders voor de thema’s mondzorg, ondervoeding en val– en fractuurpreventie. De vacature, voorwaarden en meer informatie over de opdrachten van de procesbegeleider is te vinden op www.gezondleven.be/projecten/procesbegeleiding-voor-preventie-in-woonzorgcentra. Voor het thema psychofarmaca zijn er al voldoende procesbegeleiders door een partnerschap met de preventiewerkers middelen binnen de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG).

Samenwerking

Dit project is een samenwerking tussen het Agentschap Zorg en Gezondheid, de partnerorganisatie voor alcohol, drugs, psychoactieve medicatie en andere verslavingen, de partnerorganisatie voor val- en fractuurpreventie, de partnerorganisatie preventieve mondzorg, de partnerorganisatie voeding, beweging, sedentair gedrag en ondervoeding, de Vlaamse Logo’s en de koepels Zorgnet-Icuro, VVSG & VLOZO.

Meer informatie

Met vragen kan je terecht bij volgende contactpersonen: