Problemen met leveringen vaccins door splitsing Sanofi Pasteur MSD

  • 24 november 2016

De firma Sanofi Pasteur MSD in Europa heeft besloten de activiteiten op te splitsen in een gedeelte Sanofi Pasteur en een gedeelte MSD. Het vaccin MMRVAXPRO zal in de toekomst door MSD geleverd worden. De vaccins Hexyon, Tetravac en Imovax Polio zullen door Sanofi Pasteur geleverd worden.

Op 23 november vernamen we dat deze firma's gedurende enkele weken geen vaccins kunnen leveren. Best bestelt u dus nu voldoende vaccins om de noden tot half januari te kunnen voorzien. Na de overgangsperiode zullen alle betrokken vaccins verder besteld en geleverd kunnen worden.

Wat kunt u doen?

  • Maak een inschatting hoeveel extra vaccins u nodig heeft om te kunnen vaccineren tot minstens half januari 2017.
  • Bestel de gewenste vaccins vóór 9 december 2016 (12u ‘s middags). Het gaat enkel over de vaccins MMRVAXPRO, Hexyon, Tetravac en Imovax Polio.
    • Alle bestellingen voor deze vaccins die geplaatst zijn voor vrijdag 9 december (12 uur ‘s middags) worden uiterlijk donderdag 15 december 2016 geleverd.
    • Bestellingen die vanaf vrijdagmiddag 9 december 2016 ingevoerd worden, zullen pas vanaf 9 januari 2017 geleverd worden. Dit betekent ook dat bestellingen voor MMRVAXPRO voor vaccinatie van volwassenen, besteld vanaf 9 december 2016 ’s middags tot 31 december 2016, pas geleverd worden in januari 2017. Vanaf januari 2017 mogen deze vaccins enkel nog besteld worden voor vaccinatie van baby’s en jongeren (vaccinatiemomenten op 12 maanden en in het 5de leerjaar) en voor inhaalvaccinatie bij schoolgaande jeugd.

Voor de andere vaccins van andere firma’s wordt geen onderbreking voorzien.

Raadpleeg regelmatig www.vaccinnet.be voor de laatste stand van zaken.

Wij wensen ons te verontschuldigen voor de hiermee samengaande ongemakken en de laattijdige communicatie. Vanuit de betrokken bedrijven vernamen we de reële impact van de splitsing pas op 23 november 2016.

Meer info