Prioritaire zones huisartsen

Een huisartsenpraktijk kan voor zijn eerste installatie in of een verhuis naar een prioritaire zone, een premie krijgen. Kies hier uw regio om na te gaan of het een prioritaire zone is.

  1. Het eerste overzicht is geldig van 1 juni 2019 tot en met 31 december 2020.
  2. Het tweede overzicht is geldig van 1 juni 2018 tot en met 31 december 2019.

Van 1 juni 2019 tot en met 31 december 2019 zijn dus beide overzichten van toepassing.

Overzicht prioritaire zones: geldig van 1 juni 2019 tot 31 december 2020
Overzicht geldig van 1 juni 2018 tot en met 31 december 2019
Wat is een prioritaire zone?

Een prioritaire zone is een zone die beantwoordt aan één van volgende criteria:

  • Een afgebakende zone in het kader van het grootstedenbeleid.
  • Een huisartsenzone met:
    • ofwel minder dan 90 huisartsen per 100.000 inwoners;
    • ofwel in dunbevolkte gebieden (=minder dan 125 inwoners per km²) minder dan 120 huisartsen per 100.000 inwoners.

Wie zich als huisarts vestigt in zo'n zone, kan een opstartpremie van 20.000 euro aanvragen.

Contact
Contact over de ondersteuning van huisartsen
PMV/z Leningen
Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel
België