Preventiemethodieken ontwikkelen en beoordelen

Organisaties die een preventiemethodiek of ondersteuningsmiddelen hebben ontwikkeld of zich in een fase van ontwikkeling bevinden, kunnen gebruik maken van een leidraad voor de ontwikkeling en beoordeling van methodieken.

Download hier de leidraad en het beoordelingsformulier.

Organisaties kunnen ook methodieken laten beoordelen door een partnerorganisatie of een andere instantie met relevante expertise. Ze moeten daarvoor het ingevulde beoordelingsformulier bezorgen aan Zorg en Gezondheid. Om de inhoud van ontwikkelde methodieken op een duidelijke wijze zichtbaar te maken, kan een uniforme fiche voor elke methodiek worden gebruikt.

Download hier het formulier voor de samenvatting van een preventiemethodiek.

Preventiemethodieken zoeken

Ga op preventiemethodieken.be op zoek naar methodieken, materialen en diensten in het kader van een preventief gezondheidsbeleid binnen de verschillende levensdomeinen.