Presentaties en cursusmateriaal van de thematische opleidingsdagen informatieveiligheid

In 2017 organiseerde het eWZC-consortium (een samenwerking tussen de koepels voor de ouderenzorg en Zorg en Gezondheid) een reeks van vijf opleidingsdagen rond informatieveiligheid in woonzorgcentra.

Deze opleidingssessies zijn afgerond. De presentaties en cursusmateriaal staan hieronder.

Een uitgebreide inhoudelijke toelichting bij deze sessies vindt u als vast terug in het document pdf bestandInformatieveiligheid eWZC (101 kB)

Voor wie?

Deze reeks opleidingssessies was bedoeld voor iedereen die in een woonzorgcentrum betrokken is bij het opstellen en aansturen van een veiligheidsbeleid en -plan. We denken hier onder andere aan kwaliteitsmedewerkers, veiligheidsconsulenten, stafmedewerkers en hoofdverpleegkundigen.

Thema's:

Eerste thema: inleiding tot informatieveiligheid

Tijdens deze eerste themadag zullen we het thema informatieveiligheid inleiden. Na deze sessie bent u helemaal mee met het hoe en waarom van informatieveiligheid in de zorgsector. U kent de spelregels die zijn vastgelegd in wetten en regels. De termen veiligheidsconsulent, veiligheidsbeleid en –plan kennen voor u geen geheimen meer.

Na deze sessie kan u praktisch aan de slag om het thema in uw organisatie ook kenbaar te maken en de eerste hoofdstukken van het veiligheidsbeleid op te stellen. Tijdens deze sessie zullen we ook voorbeelddocumenten verspreiden. De hyperlinks naar deze documenten bevinden zich in de slides.

Cursusmateriaal: pdf bestandOpleiding informatieveiligheid dag 1.pdf (1.81 MB)

Tweede thema: COT en minimale voorwaarden

Tijdens deze tweede themadag zullen we de basisvoorwaarden toelichten die noodzakelijk zijn om toe te treden tot het systeem van Circle Of Trust.

Na deze sessie kan u praktisch aan de slag met dit thema in het beleidshandboek en bent u klaar om een awareness sessie te geven in uw organisatie. Tijdens deze sessie zullen we ook voorbeelddocumenten verspreiden. De hyperlinks naar deze documenten bevinden zich in de slides.

Cursusmateriaal: pdf bestandOpleiding informatieveiligheid dag 2 (1.43 MB)

Derde thema: Beveiliging voor niet IT-ers

Tijdens deze derde themadag bekijken we met welke maatregelen we de beveiliging van de persoonsgegevens kunnen verhogen. Het doel van deze sessie is om toe te lichten welke de minimale technische veiligheidseisen zijn voor een ICT-omgeving in de zorg.

Technische voorkennis is niet nodig, want het is niet de bedoeling om van de aanwezigen IT-experten te maken. Samen zorgen we ervoor dat u na deze sessie begrijpt welke minimale vereisten de privacycommissie op dit vlak eist.

Tijdens deze sessie zullen we ook voorbeelddocumenten verspreiden. De cursist krijgt een checklist mee die een beeld geeft van de sterktes en zwaktes van de ICT-omgeving en kan hiermee de ICT-omgeving in kaart brengen. De cursist krijgt voor de behandelde onderwerpen de delen mee die moeten worden opgenomen in het beleidshandboek.

Cursusmateriaal: pdf bestandOpleiding informatieveiligheid dag 3 (2.7 MB)

Vierde thema: Voorbereiden informatieveiligheidsincidenten & continuïteit

Het doel van deze vierde themadag is inzicht te krijgen in de maatregelen die de organisatie moet nemen om incidenten i.v.m. informatieveiligheid te voorkomen en desgevallend te beheren. Een tweede thema van deze dag is het verzekeren van de continuïteit van toegang tot de gegevens.

We gaan hierbij in op de procedures voor backup van gegevens, de minimale hersteltijden en de noodprocedures. Ook de vraag "Wat te doen bij een gegevenslek" wordt behandeld.

Cursusmateriaal: pdf bestandOpleiding informatieveiligheid dag 4 (versie dd. 15/6/2017) (2.12 MB)

Vijfde thema: Een stapje verder dan opstap informatieveiligheid

In deze laatste sessie gaan we dieper in op gegevensbescherming. Nadat we een kort overzicht geven van de afgelopen sessies over informatieveiligheid, duiken we nog eens op een gestructureerde manier in de nieuwe Europese regels over het verwerken van persoonsgegevens en stellen we een plan van aanpak voor om hieraan te voldoen.

Na deze sessie heeft iedere deelnemer een goed begrip over wat deze regelgeving inhoudt voor een woonzorgcentrum. We kijken tevens naar enkele concrete tools die we hiervoor kunnen gebruiken.

Cursusmateriaal: pdf bestandOpleiding informatieveiligheid dag 5 (3.19 MB)

Meer weten?

Het eWZC-programma is een initiatief van de 4 koepelorganisaties in de ouderenzorg (VVSG, Ferubel, Vlozo en Zorgnet-Icuro) met ondersteuning van de Vlaamse Regering.

Het eWZC-programma beoogt een bewustmaking over informatisering in de woonzorgsector en de verdere opbouw van IT-functionaliteiten voor procesbeheersing en gegevensdeling. Meer informatie over het eWZC-programma.

Vragen of opmerkingen? 

Contacteer onze helpdesk op 050 77 11 11 of mail info@eenlijn.be