Plaats van overlijden (2016)

Waar overleden de meeste mensen in 2016?

Zowel mannen als vrouwen overlijden vaak in het ziekenhuis. In 2016 vonden respectievelijk 50% en 42% van alle overlijdens plaats in het ziekenhuis.

  • Omdat mannen vaker op jongere leeftijd overlijden, sterven zij vaker thuis dan vrouwen (26% van alle overlijdens bij mannen tegenover 18% bij vrouwen).
  • Vrouwen sterven vaker in een woonzorgcentrum dan mannen (39% bij vrouwen tegenover 20% bij mannen)..

Plaats van overlijden, mannen en vrouwen, Vlaams Gewest, 2016

  Mannen Vrouwen Totaal
  Aantal % Aantal % Aantal %
ziekenhuis 14.943 49,9% 12.609 41,8% 27.552 45,8%
woonzorgcentrum 6.038 20,2% 11.646 38,6% 17.684 29,4%
thuis 7.792 26,0% 5.299 17,6% 13.091 21,8%
andere 1.187 4,0% 633 2,1% 1.819 3,0%
Totaal 29.960 100% 30.187 100% 60.147 100%

Bron: Sterftecertificaten personen ouder dan 1 jaar, Vlaams Gewest, 2016
Download: xlsx bestandEvolutie plaats van overlijden (…-2016) (128 kB)

Evolutie

Het aandeel ziekenhuisoverlijdens is gedaald in de laatste 15 jaar.

  • Bij mannen daalde het aandeel van56% in 2001 tot 50% in 2016.
  • Bij vrouwen daalde het aandeel van 50% in 2001 tot 42% in 2016.

Het aandeel overlijdens in woonzorgcentra is daarentegen gestegen in de laatste 15 jaar.

  • Bij mannen steeg het aandeel van 12% in 2001 tot 20% in 2016.
  • Bij vrouwen steeg het aandeel van 28% in 2001 tot 39% in 2016.

Het aandeel overlijdens thuis of op andere plaatsen bleef in de laatste 15 jaar nagenoeg gelijk.

Evolutie verdeling plaats van overlijden, mannen en vrouwen, Vlaams Gewest, 2001-2016

Evolutie verdeling plaats van overlijden, mannen en vrouwen (2001-2016)
Bron: Sterftecertificaten personen ouder dan 1 jaar, Vlaams Gewest, 2001-2016
Download: xlsx bestandEvolutie plaats van overlijden (…-2016) (128 kB)

Databestand: Sterftecertificaten personen van 1 jaar of ouder

Bij een overlijden vult de arts die het overlijden vaststelt de A, B en C-strook van het overlijdenscertificaat in. Een gemeenteambtenaar vult de D-strook in. De gemeente waar het overlijden heeft plaats gevonden, stuurt de B-, C- en D-stroken maandelijks op naar Zorg en Gezondheid, de A-strook blijft in de gemeente. Zorg en Gezondheid ontvangt zo de sterftecertificaten van alle Vlaamse (en Brusselse) gemeenten.