Plaats van overlijden

Zowel mannen als vrouwen overlijden vaak in het ziekenhuis. In 2019 vonden respectievelijk 49% (mannen) en 40% (vrouwen) van alle sterfgevallen plaats in het ziekenhuis.  

Omdat mannen vaker op jongere leeftijd overlijden, sterven zij vaker thuis dan vrouwen. En omgekeerd sterven vrouwen vaker in een woonzorgcentrum dan mannen. 

  • Het aandeel ziekenhuissterfte is gedaald in periode 2012-2019.
  • Het aandeel sterfgevallen in woonzorgcentra is daarentegen gestegen in dezelfde periode, en was bij vrouwen in 2019 zelfs enkele 10-tallen hoger dan ziekenhuissterfte. 
  • Het aandeel sterfgevallen thuis of op andere plaatsen bleef nagenoeg gelijk. 

Bij een overlijden vult de arts die het overlijden vaststelt de A, B en C-strook van het overlijdenscertificaat in. Een gemeenteambtenaar vult de D-strook in. De gemeente waar het overlijden heeft plaats gevonden, stuurt de B-, C- en D-stroken maandelijks op naar Zorg en Gezondheid, de A-strook blijft in de gemeente. Zorg en Gezondheid ontvangt zo de sterftecertificaten van alle Vlaamse (en Brusselse) gemeenten.

Gebruikt u deze cijfers voor verder onderzoek en analyse, zorg dan dat u correct refereert naar onze gegevens.