Pilootmetingen VIP²GGZ 2018

VIP² GGZ zal in 2018 een aantal pilootmetingen organiseren. Alle instellingen in de geestelijke gezondheidszorg zijn hiervoor uitgenodigd om deel te nemen aan pilootmetingen die voor hen van toepassing zijn.

Meer specifiek worden er in 2018 volgende metingen verwacht:

  • handhygiëne binnen psychiatrische ziekenhuizen
  • benzodiazepinegebruik binnen psychiatrische ziekenhuizen
  • context betrokkenheid in alle GGZ -instellingen
  • doorverwijs- en afsluitbrieven binnen CGG
  • behandelplannen binnen CGG

Alle informatie kan je hieronder per pilootmeting terugvinden. Dit zijn oproepen tot deelname, registratietools, informatiebrieven etc.