Pertussis (kinkhoest)

Pertussis of kinkhoest is een ernstige infectieziekte bij zuigelingen die sinds enkele jaren opnieuw verhoogd voorkomt en dit ondanks een behoorlijk hoge vaccinatiegraad. De ziekte wordt veroorzaakt door een besmetting met Bordetella pertussis. Kenmerkende symptomen zijn aanhoudende aanvankelijk nachtelijke hoestbuien. De ziekte wordt overgedragen via aerosol.

Ook Bordetella parapertussis, kan een (milder) kinkhoestachtig ziektebeeld veroorzaken, maar is niet het voorwerp of doel van de controleactiviteiten of vaccinatiestrategie. Ook de isolatiemaatregelen in het ziekenhuis zijn niet van toepassing voor B. parapertussis. Infecties met B. parapertussis zijn niet meldingsplichtig.

 • Verwekker: Bordetella pertussis
 • Incubatieperiode: 7 tot 20 dagen
 • Waarom melden: In gezinnen met niet of onvolledig gevaccineerde kinderen (<1jaar) en/of zwangere vrouwen (>34 weken) is chemoprofylaxe aangewezen.

pdf bestandRichtlijn pertussis (versie 2017) (642 kB)

Criteria

Klinische criteria

 • aanhoudende hoestbuien > 2 weken

EN minstens één van de volgende:

 • paroxysmale hoest (expiratoire hoeststoten),
 • piepende inhalatie,
 • braken na hoest

OF

 • apnoe episodes bij kind < 1 jaar

Epidemiologische criteria

 • contact met bevestigd geval (binnen de drie weken)

Criteria voor laboratoriumconfirmatie

Mogelijk labocriterium

 • éénmalige titer tussen 50 en 125 IE/ml afgenomen op < 4 weken van het begin van de hoest bij een persoon die niet binnen het jaar gevaccineerd werd tegen kinkhoest

Laboratoriumconfirmatie

 • isolatie van B. pertussis

OF

 • positieve PCR voor B. pertussis

OF

 • éénmalige titer > 17 VE of 125 IE/ml bij persoon die niet binnen het afgelopen jaar gevaccineerd werd tegen kinkhoest

OF

 • titerstijging  tot > 17 VE of 125 IE/ml bij een tweede bloedname afgenomen minstens 4 weken na het begin van de hoest

Gevalsdefinitie

Mogelijk

patiënt met klinische criteria EN mogelijk labocriterium

Waarschijnlijk

patiënt met klinische criteria EN epidemiologische criteria

Bevestigd

patiënt met klinische criteria EN laboratoriumconfirmatie