Personeelsoverzicht meedelen en het jaarverslag indienen voor revalidatieovereenkomsten

Voorzieningen met een revalidatieovereenkomst moeten elk jaar hun personeelsoverzicht en een jaarverslag opsturen naar Zorg en Gezondheid. Beide sturen ze naar Zorg en Gezondheid via het e-loket.

Personeelsoverzicht

Hoe opmaken en indienen?

Via een webformulier in ons e-loket (beschikbaar vanaf januari 2019) kunnen voorzieningen met een revalidatieovereenkomst hun personeelsoverzicht  opmaken en indienen. Deze gegevens hebben betrekking op de toestand op 31 december van het voorafgaande jaar. Voor 2018 dient u die in in de loop van 2019.

Het gaat om gegevens over:

  • Personeelsleden in loondienst
  • Zelfstandigen verbonden aan uw revalidatieovereenkomst
  • Personeelsleden werkzaam binnen uw voorziening maar die niet gefinancierd worden door de revalidatieovereenkomst met Vlaanderen.

Raadpleeg de handleiding bij het e-loket voor revalidatievoorzieningen

Wanneer indienen?

De deadline voor het indienen van het personeelsoverzicht is voor elke voorziening apart bepaald in haar revalidatieovereenkomst. Die deadline voor het indienen van het personeelsoverzicht nemen we ongewijzigd over zoals die in de vroegere overeenkomsten met het RIZIV stonden.

Jaarverslag indienen

Voorzieningen met een revalidatieovereenkomst moeten ook elk jaar een jaarverslag opmaken en opsturen via ons e-loket (beschikbaar vanaf januari 2019)

Raadpleeg de handleiding bij het e-loket voor revalidatievoorzieningen

Wanneer indienen?

De deadline voor het indienen van het jaarverslag is voor elke voorziening apart bepaald in haar revalidatieovereenkomst. Ook die deadline nemen we ongewijzigd over zoals die in de vroegere overeenkomsten met het RIZIV stonden.

 

Handleiding bij het e-loket

Deze handleiding legt uit hoe Vlaamse voorzieningen met een revalidatieovereenkomst hun personeelsoverzicht meedelen en hun jaarverslag indienen via het e-loket.

Meer over het e-loket

Voorzieningen kunnen in dit e-loket online dossiers indienen en opvolgen.