Lokale dienstencentra

Disclaimer regelgeving woonzorg

Lokale dienstencentra bieden o.a. informatieve, recreatieve en vormende activiteiten aan. U kunt er bijvoorbeeld terecht met vragen over thuiszorg, er vinden informatiemomenten plaats, u kunt er meedoen aan allerlei hobbyactiviteiten zoals yoga- of knutselsessies, u kunt er lessen volgen om bijvoorbeeld met de computer te leren werken of een taal te leren enz.

De lokale dienstencentra bieden ook hulp bij activiteiten uit het dagelijkse leven. U kunt er bijvoorbeeld naar de kapper gaan, hulp krijgen bij het wassen, voetverzorging krijgen en andere hygiënische zorgen, u kunt er warm eten, hulp krijgen bij het boodschappen doen, buurthulp en vervoer krijgen … Het centrum helpt u zo om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.

Elk centrum is minstens 32 uur per week voor iedereen toegankelijk. Een lokaal dienstencentrum richt zich in het bijzonder tot personen in een beginnende zorgsituatie.

Erkenning

Een lokaal dienstencentrum kan, maar hoeft niet, erkend te worden door Zorg en Gezondheid.

Vooraleer een lokaal dienstencentrum erkend kan worden, moet u een voorafgaande vergunning aanvragen. Pas nadat u een voorafgaande vergunning verkregen hebt, kunt u een aanvraag indienen om uw lokaal dienstencentrum te laten erkennen. Erkende lokale dienstencentra kunnen jaarlijks subsidies krijgen als daarvoor voldoende financiële middelen beschikbaar zijn. Diensten die subsidies ontvangen, moeten jaarlijks een financieel verslag bezorgen.

Kwaliteitsdecreet

Het kwaliteitsdecreet van 17 oktober 2003 wil de kwaliteit van de hulp en de zorg bevorderen door voorzieningen ertoe aan te zetten die kwaliteit voortdurend te bewaken en te verbeteren. Voor de lokale dienstencentra is het decreet in werking getreden op 1 januari 2010.

Alle lokale dienstencentra moeten:

Inspectie

Zorg en Gezondheid erkent en subsidieert lokale dienstencentra. Om erop toe te zien dat een erkend dienstencentrum voldoet aan de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden, kan er in de voorziening een inspectie uitgevoerd worden.

Die inspecties worden niet uitgevoerd door Zorg en Gezondheid, maar door Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

De inspecties gebeuren niet met een vaste regelmaat. Inspecties worden in principe altijd aangekondigd. Er kunnen echter ook onaangekondigde inspecties gebeuren, waarbij de inspecteurs een aantal specifieke erkenningsnormen bekijken. Dat is meestal naar aanleiding van een klacht of van tekorten in het jaarverslag.