CO2 meten in de klas

Een CO2-meter kan helpen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te verminderen

Wanneer je de lucht in je klas goed ververst, wordt de kans op besmetting met het virus via de binnenlucht kleiner. Maar hoe weet je dat er genoeg lucht ververst wordt? De hoeveelheid CO2 in de binnenlucht is een maat voor de luchtverversing in de klas én CO2 kan je gemakkelijk meten met een CO2-meter. Hoe slechter de luchtverversing, hoe groter de hoeveelheid CO2 in de binnenlucht.  Hou je de concentratie CO2 in de klas onder de 900 ppm, dan heb je goede luchtverversing en is de kans kleiner dat virusdeeltjes zich opstapelen in de binnenlucht. 

Tips om een goede CO2-meter aan te kopen

Er is een groot aanbod van CO2-meters op de markt. Voordat je een meter aankoopt of intekent op een groepsaankoop kijk je best na of de aangeboden meter kwaliteitsvol is en geschikt om in de klas te gebruiken. Wij maakten voor jou een lijst op met tips waar je op moet letten bij de aankoop.

Tips wat je moet weten over jouw CO2-meter

Heb je een CO2-meter uitgeleend of aangekocht? Er zijn een aantal zaken die je moet weten over jouw CO2-meter zodat je vlot aan de slag kan. Lees onze tips. 

Tips om aan de slag te gaan met een CO2-meter in de klas

Alles nagekeken? Dan kan je aan de slag! Wij helpen je graag met onze tips! 

Er worden hoge CO2 waarden gemeten in mijn klas. Is de kans groter dat ik nu besmet geraak?

Hoe slechter de lucht ververst wordt, hoe groter de kans dat virusdeeltjes zich opstapelen in de binnenlucht.  De kans op virusdeeltjes in de binnenlucht hangt af van:

  • de aanwezigheid van een persoon in de klas die besmet is
  • dat die persoon besmettelijk is. Uit onderzoek blijkt dat vooral hele zieke patiënten besmettelijk zijn.  
  • dat die besmette en besmettelijke persoon microdruppels uitstoot. Deze druppels komen vooral vrij door (luid) te parten, te hoesten en te niezen. We raden dus af om luid te praten of te roepen in de klas. En zieke kinderen mogen niet naar school komen. 

Een goed aansluitend masker beperkt de uitstoot van microdruppels en beschermt ook tegen de inademing van microdruppels. In de lagere school dragen de kinderen dan wel geen masker, maar zij geven het virus minder makkellijk door.   

Hoge CO2-waarden duiden op een slechte luchtverversing. Maar hoe vaak en hoelang deze hoge waarden voorkomen spelen ook een rol. Hou het aantal overschrijdingen (meer dan 900 ppm CO2) en de duur van de overschrijding daarom zo klein mogelijk. 

CO2 en corona

CO2 is een stof die we uitademen en in drukbezette ruimten zoals klassen gebruikt kan worden als indicator voor de binnenluchtkwaliteit en als maat voor luchtverversing. Er is minder kans op vespreiding van het Coronavirus COVID-19 via de lucht wanneer het CO2-gehalte in drukbezette ruimtes laag is .   

Het effect van het gebruik van een CO2-meter op het ventilatie-en verluchtingsgedrag in de klas

Zorg en Gezondheid heeft ruime ervaring met het gebruik van CO2-meters in klasverband door haar aanbod van educatieve pakketten en verhuur van CO2-meters voor scholen in samenwerking met de Vlaamse logo’s (lokaal gezondheidsoverleg). 

Tips voor directies en preventieadviseurs

Als directie of preventieadviseur kan je het gebruik van een CO2-meter in jouw school aanmoedigen en ondersteunen en zo mee zorgen voor verse lucht in de klassen. Bekijk onze tips voor jullie.

Ontleen een CO2-meter

Bij het lokaal gezondheidsoverleg (logo) kan je een gratis CO2-meter ontlenen. Neem contact op met de medisch milieukundige bij het logo uit jouw regio om de uitleenmogelijkheden en -periode na te gaan.