IT-toepassingen voor ouderenzorgvoorzieningen

"RaaS" is een webtoepassing voor voorzieningen in de ouderenzorg, psychiatrische verzorgingstehuizen, revalidatieconventies en palliatieve multidisciplinaire begeleidsingsequipes. We gebruiken de toepassing voor de berekening van een aantal tegemoetkomingen.

Voorzieningen kunnen in dit e-loket online dossiers indienen en opvolgen.