Infectiepreventie: campagne, tools en materialen

ZWIeP - Zorg en Welzijn: Infectiepreventie E-learning Platform

De verspreiding en impact van COVID-19 zijn ongezien. Nog meer dan anders blijkt hoe essentieel het is om richtlijnen correct op te volgen om besmetting te voorkomen. De nieuwe e-learning ZWIeP helpt professionele zorgverleners nog meer in te zetten op kennis en ervaring rond infectiepreventie.

ZWIeP staat voor ‘Zorg en Welzijn: Infectiepreventie E-learning Platform’ en is gebaseerd op onder andere op het Werkinstrument 'Infectiebeleid in Vlaamse woonzorgcentra'. De e-tool omvat 5 modules die handelen over de overdrachtswegen van infectie, de algemene voorzorgsmaatregelen, persoonlijke beschermingsmiddelen, bijkomende voorzorgsmaatregelen en omgevingshygiëne. Gebruikers kunnen op een gebruiksvriendelijk manier en op hun eigen tempo hun kennis over infectiepreventie en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen testen en bijschaven.

Het gebruik van ZWIeP door professionelen uit de zorg- en welzijnssector is gratis en verloopt via een toegangsaccount. Dat account kan eenvoudig aangevraagd worden via de startpagina van de e-tool.

ZWIeP is een e-learning die tot stand kwam vanuit een samenwerking met Hogeschool Vives en Infolearn, en werd gefinanierd door Zorg en Gezondheid.

Logo Hogeschool Vives Logo Infolearn Vlaanderen is zorg
Campagne handhygiëne in woonzorgcentra ter preventie van zorginfecties

Een goede handhygiëne in de zorgsector is van essentieel belang. Handen vormen namelijk de belangrijkste overdrachtsweg van micro-organismen. Handhygiëne is de meest doeltreffende maatregel ter preventie van zorginfecties en de verspreiding van (multiresistente) micro-organismen (onder andere bacteriën, virussen en schimmels). Met goede handhygiëne voorkom je enerzijds besmetting van de bewoner en van jezelf, anderzijds voorkom je ook besmetting van de omgeving.

Met de campagnematerialen kan je als voorziening medewerkers, bewoners en bezoekers informeren over het belang van goede handhygiëne om zorginfecties te voorkomen. Met de fimpjes en tools kan je ook praktisch aan de slag om de kennis over handhygiëne bij medewerkers te testen en te verbeteren. Het werkinstrument biedt een leidraad om intern een infectiepreventiebeleid uit te werken en op te volgen. Veel succes!

E-learning tools

Dankzij de e-learning tools ontdek je als zorgverstrekker in een woonzorgcentrum waarom handhygiëne zo belangrijk is en hoe je ze correct toepast. De tools omvatten zowel een theoretisch als praktisch gedeelte! Test je handhygiënekennis door de praktijksituaties te lezen, de bijhorende foto's of illustraties aandachtig te bekijken en de vragen te beantwoorden. Hoe goed scoor jij op handhygiëne tijdens de zorgverlening in een woonzorgcentrum?

Checktool basis- en structuurvoorwaarden

Via de online checktool kan je je zorgvoorziening registreren en op maat nagaan of de medewerkers en de verschillende ruimten in je voorziening voldoen aan de nodige basis- en structuurvoorwaarden voor goede handhygiëne. Je kan de resultaten bewaren voor rapportering of als vergelijkingsbasis voor latere controlemomenten.

Werkinstrument 'Infectiepreventiebeleid in Vlaams woonzorgcentra'

Het draaiboek infectiepreventie in woonzorgcentra uit 2012 werd grondig geactualiseerd en resulteerde in het nieuwe werkinstrument “Infectiepreventiebeleid in Vlaamse woonzorgcentra”. Doel is om zorgvoorzieningen een leidraad aan te bieden bij de uitwerking en navolging van hun intern beleid omtrent infectiepreventie.

Het werkinstrument is enkel online beschikbaar omwille van de linken naar bijkomende informatie en websites en de mogelijkheid om het sneller te kunnen updaten indien nodig.

Downloads


 

Instructiefilmpjes

Wil je weten hoe je correct je handschoenen uittrekt? Hoe je je handen op de goede manier ontsmet? Of hoe je je handen correct wast in 40 à 60 seconden? Onze drie instructiefilmpjes tonen het je in enkele eenvoudige stappen. Handig voor jou, maar ook voor je collega’s. Aarzel niet om ze ook met hen te delen.

 

Cover instructiefilmpje - Handen wassen met vloeibare zeep

Instructiefilmpje - Correct handen wassen met vloeibare zeep

 

Bekijk hoe je je handen in 40 à 60 seconden correct wast met vloeibare zeep.

Cover instructiefilmpje - Handen ontsmetten met handalcohol

Instructiefilmpje - Handen ontsmetten met handalcohol

 

Bekijk hoe je je handen in 20 à 30 seconden correct ontsmet met handalcohol.

Cover instructiefilmpje - Handenschoenen uittrekken

Instructiefilmpje - Correct handschoenen uittrekken
 

Bekijk hoe je handschoenen correct uittrekt.

Gedrukte campagnematerialen

Verspreid de propere boodschap in de zorginstelling waar je werkzaam bent dankzij onze gedrukte campagnematerialen. Affiches voor in de gang, een infofolder voor de bewoners en bezoekers, een folder voor (para)medici die wel eens  over de vloer komen in je zorgvoorziening, een tafelstaander op de toog of in de refter, of verwijderbare stickers voor op de spiegels bij de wastafels.

Affiches - 5 versies

Download de affiches als PDF

Folder bewoners en bezoekers

Download de folder als PDF

Folder voor (para)medici

Download de folder als PDF

Miniatuur affiches campagne handhygiëne Miniatuur folder campagne handhygiëne Cover folder handhygiëne paramedici

Hygiënekaarten

Download de hygiënekaarten als PDF

Stickers - 4 versies

Download de stickers als PDF

Tafelstaander

Download de tafelstaander als PDF

Overzicht miniaturen hygiënekaarten handhygiëne Miniatuur stickers campagne handhygiëne Miniatuur tafelstaander campagne handhygiëne

Schermprojectie (16:9)

Download als jpeg-bestand

E-mailhandtekening

Download als jpeg-bestand

 
Hier dragen we goede hygiëne op handen E-mailbanner campagne handhygiëne  
     

Bestel hier uw gratis campagnematerialen

Opleiding infectiepreventie boeken

De mobiele teams van het Agentschap Zorg en Gezondheid verzorgen opleidingen infectiepreventie.

Meer info over de mobiele teams en een opleiding boeken.

Een vraag over de campagne of zorginfecties in het algemeen? Contacteer ons.