Campagnes en projecten woonzorgcentra

Kwaliteitsindicatoren in woonzorgcentra

Het Vlaams Indicatorenproject (VIP) meet de kwaliteit van zorg in de Vlaamse woonzorgcentra. Met de indicatoren wil de Vlaamse overheid de kwaliteit van de zorg in de Vlaamse woonzorgcentra in kaart brengen en verbeteren. Woonzorgcentra kunnen zichzelf evalueren of zich met elkaar vergelijken. De informatie helpt bewoners en het brede publiek ook om een overwogen keuze te maken voor een bepaald woonzorgcentrum.

Niet-dringend liggend ziekenvervoer

Wie met een niet-acuut medisch probleem naar het ziekenhuis moet, bijvoorbeeld voor een onderzoek, en dat niet kan met gewoon vervoer, kan daarvoor een ambulancedienst voor “niet-dringend liggend ziekenvervoer” inschakelen. Een onafhankelijke commissie heeft een protocolakkoord opgesteld met kwaliteitsnormen voor het Vlaamse niet-dringend liggend ziekenvervoer.

Banner ouderenzorg en ethiek_600x300

Zorgen voor ouderen is niet enkel 'zorgen dat', maar ook 'zorgen voor'... Dit project wil managers en leidinggevenden van woonzorgcentra leren hoe ze ruimte kunnen scheppen voor de zorgrelatie, als voorwaarde voor zorgethisch verantwoorde ouderenzorg.