Het Vlaams beleid over woonzorgcentra

Woonzorg

De Vlaamse overheid wil mensen de kans geven om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen Als permanente verblijfplaats is het woonzorgcentrum en rust- en verzorgingstehuis dan ook de laatste en de meest verregaande schakel in een hele keten van ouderenzorg. Die begint bij verzorging thuis via allerlei vormen van thuiszorg, en gaat via tussenformules zoals dagverzorgingscentra, centra voor kortverblijf of groepen van assistentiewoningen over naar de permanente opvang en verzorging in een woonzorgcentrum en rust- en verzorgingstehuis.

Erkenning en subsidiëring

De Vlaamse Gemeenschap is bevoegd voor de planning, het toezicht, de erkenning en de financiering en subsidiëring van de woonzorgcentra.

Voor de planning en de erkenning gebruikt Vlaanderen zijn eigen voorwaarden en normen. Ook de programmatie en de erkenningsnormen voor de bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis en als centrum voor dagverzorging worden sinds de zesde staatshervorming bepaald door de Vlaamse overheid.

Woonzorgcentra en centra voor kortverblijf komen in aanmerking voor de Vlaamse animatiesubsidie. Dagverzorgingscentra en centra voor kortverblijf komen in aanmerking voor een werkingssubsidie vanuit de Vlaamse overheid en kunnen daarbovenop gefinancierd worden voor personeel en werking. Woonzorgcentra met een bijkomende erkenning als rust- en verzorgingstehuis ontvangen ook personeelssubsidies.