Adressen van woonzorgcentra

De adressen van de erkende woonzorgcentra:

Meer over uw woonzorgcentrum:

Types "woongelegenheden"


Een woonzorgcentrum wordt erkend voor een aantal woongelegenheden. Elke woongelegenheid is eigenlijk een plaats voor één bewoner.

  • Een standaard woongelegenheid of plaats is een kamer in een woonzorgcentrum (basiserkenning).
  • Daarnaast hebben de meeste woonzorgcentra ook een bijkomende erkenning (de vroegere "RVT-bedden"). Die zijn bedoeld voor zwaar zorgbehoevende ouderen, die er een intensieve verzorging genieten. U vindt hier het aanbod en de verdeling van woongelegenheden woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning per voorziening.
  • Een beperkt aantal woonzorgcentra met een bijkomende erkenning beschikt over een bijkomende specialisatie voor de verzorging van personen met een gestabiliseerde niet-aangeboren hersenaandoening, de zogenaamde NAH-bedden.pdf bestandWoonzorgcentra met NAH-bedden (10 kB)

Voor woongelegenheden WZC met een bijkomende erkenning en NAH-bedden ontvangt een woonzorgcentrum extra financiering.

De Woonzorglijn

Wie een vraag of klacht heeft over een ouderenzorgvoorziening, kan daarmee terecht bij de Woonzorglijn: