Woonzorgcentra en rust- en verzorgingstehuizen

Een woonzorgcentrum biedt permanente opvang en verzorging aan 65-plussers die niet meer thuis kunnen wonen. Naast een permanente verblijfplaats gaat dat van huishoudelijke hulp en hulp bij dagdagelijkse taken tot (lichaams)verzorging en verpleging.

Erkenning en kwaliteit

Alle woonzorgcentra in Vlaanderen zijn erkend door Zorg en Gezondheid. Ze moeten voldoen aan erkenningsvoorwaarden en -normen, een erkenning aanvragen en krijgen periodiek inspectie over de vloer. De woonzorgcentra meten ook bepaalde onderdelen van hun dienstverlening met kwaliteitsindicatoren. Er bestaan echter heel wat verschillen tussen de erkende woonzorgcentra, zowel wat de faciliteiten als wat de hoogte van de (dag)prijzen betreft.

Aan een erkend woonzorgcentrum kan een bijkomende erkenning als rust- en verzorgingstehuis (RVT) verleend worden voor het opnemen van zwaar zorgbehoevende ouderen. Het woonzorgcentrum moet daarvoor moet aan bijzondere erkenningsnormen voldoen. Een rust- en verzorgingstehuis moet ook altijd aan de voorwaarden voor erkenning als woonzorgcentrum voldoen.

Dagprijs en supplementen

In een woonzorgcentrum betaalt een bewoner een dagprijs. Daarnaast kan een woonzorgcentrum nog supplementen aanrekenen voor kosten zoals internet of telefonie. Hoeveel de gemiddelde dagprijs in uw woonzorgcentrum bedraagt, kan u hier nagaan.

Een woonzorgcentrum mag jaarlijks zijn prijs verhogen onder bepaalde voorwaarden.

Financiering en facturatie

Vlaanderen is sinds de zesde staatshervorming bevoegd voor de financiering van de zorg in woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra met een bijzondere erkenning. De financiering van residentiële ouderenzorg uitwerken binnen de Vlaamse sociale bescherming, gebeurt in 2 fases. In fase 1 ligt de nadruk op continuïteit. Het opname- en facturatieproces tussen ouderenvoorzieningen en zorgkassen zal in 2019 uitsluitend digitaal verlopen. 

Daarnaast waren er al inkomsten vanuit de Vlaamse overheid: