Woonzorgcentra

Disclaimer regelgeving woonzorg

Een woonzorgcentrum biedt permanente opvang en verzorging aan 65-plussers die niet meer thuis kunnen wonen. Naast een permanente verblijfplaats gaat dat van huishoudelijke hulp en hulp bij dagdagelijkse taken tot (lichaams)verzorging en verpleging.

Erkenning

Alle woonzorgcentra en groepen van assistentiewoningen in Vlaanderen zijn erkend door Zorg en Gezondheid. Ze moeten voldoen aan de toepasselijke erkenningsvoorwaarden.

Inspecties en kwaliteit

Woonzorgcentra krijgen periodiek een bezoek van Zorginspectie. Ook na klachten via de Woonzorglijn kunnen inspecties gebeuren.

Wanneer uit een inspectiebezoek blijkt dat de zorg- en dienstverlening in een woonzorgcentrum of een groep van assistentiewoningen ondermaats is, kan de voorziening onder verhoogd toezicht worden geplaatst en wordt de inspectiefrequentie opgedreven. 

De volgende woonzorgcentra staan momenteel onder verhoogd toezicht.

De woonzorgcentra meten ook bepaalde aspecten van hun dienstverlening via kwaliteitsindicatoren.

Bijkomende erkenning

Een woonzorgcentrum kan een bijkomende erkenning verkrijgen voor het opnemen van zwaar zorgbehoevende ouderen. Het woonzorgcentrum moet daarvoor aan bijkomende erkenningsvoorwaarden voldoen, samen met de erkenningsvoorwaarden voor de basiserkenning.