E-loket voor zorgvoorzieningen

Het e-loket is het elektronische loket van Zorg en Gezondheid. U gaat ernaartoe via http://eloket.zorg-en-gezondheid.be. Voorzieningen kunnen er online dossiers indienen en opvolgen. 

Inloggen doet u met uw eID of de toepassing 'Itsme". Inloggen met een federaal token kan nog tot 21 oktober, maar die aanmeldoptie zal daarna verdwijnen.

Op dit moment zijn volgende toepassingen beschikbaar:

Woonzorgcentra

Centra voor kortverblijf

Groepen van assistentiewoningen
Dagverzorgingscentra
(niet conform artikel 51)
Dagverzorgingscentra
(conform artikel 51 - CADO)
Dagverzorgingscentra
voor palliatieve verzorging

Diensten voor gezinszorg
en aanvullende thuiszorg en
diensten voor logistieke hulp

Revalidatieovereenkomsten
(vanaf januari 2019)

Toegang instellen tot het e-loket voor zorgvoorzieningen

De toegang tot dit e-loket wordt geregeld door eHealth. Om toegang te krijgen tot het e-loket, moet de beheersinstantie van een voorziening beheerders en gebruikers aanduiden. Gebruikers kunnen naargelang hun rechten bepaalde dossiers van de voorziening inkijken en opvolgen in het e-loket (alleen de dossiers van de eigen voorziening).