Centra voor kortverblijf

Een centrum voor kortverblijf (CVK) biedt tijdelijk verzorging en opvang aan 65+'ers. Een oudere kan er dag en nacht of alleen ‘s nachts verblijven voor een periode van maximaal 60 opeenvolgende dagen en maximaal 90 dagen per jaar. De centra zijn elk verbonden aan een woonzorgcentrum.  De dienstverlening is er grotendeels hetzelfde als in het woonzorgcentrum of centrum voor herstelverblijf.

Erkenning en subsidiëring

Alle centra voor kortverblijf in Vlaanderen zijn erkend door Zorg en Gezondheid. Ze moeten voldoen aan erkenningsvoorwaarden en -normen en krijgen periodiek inspectie over de vloer. De centra kunnen ook subsidies krijgen.

Dagprijs en supplementen

In een centrum voor kortverblijf betaalt een bewoner een dagprijs. Daarnaast kan het centrum nog supplementen aanrekenen voor kosten zoals internet of telefonie.

Een centrum voor kortverblijf mag jaarlijks zijn prijs verhogen onder bepaalde voorwaarden.