Tetanus (klem)

Tetanus of klem is een zeer ernstige infectieziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Clostridium tetani. De tetanus-bacterie zelf is niet gevaarlijk voor de mens, maar wel de gifstof (toxine) die zij afscheidt. Die krachtige toxine blokkeert de werking van bepaalde zenuwen en veroorzaakt zo ongecontroleerde krampen van de spieren. Zelfs een uiterst kleine hoeveelheid is dodelijk. Tetanus kan leiden tot symptomen als spier- peesscheuringen, blokkering van gewrichten, verstikking (als de ademhalingsspieren helemaal verkrampen) en overlijden.