Corona: richtlijnen voor zorgprofessionals

Lees de de volledige instructies over wie en hoe te testen  op de website van Sciensano

Richtlijnen voor ziekenhuizen, huisartsen en andere (eerstelijns)zorgverleners

Als zorgverlener komt u wellicht in contact met mensen met griepachtige symptomen of mensen die vragen om zich te laten testen op het coronavirus. Voor de huisartsen en de ziekenhuizen is er een procedure opgesteld waarin staat bij welke personen ("gevallen") een test op corona overwogen moet worden. 

Oudere brieven van de surge capacity group en andere richtlijnen (archief)

Richtlijnen voor zorgvoorzieningen met ouderen of kwetsbare mensen

Maatregelen bij COVID-19 in woonzorgcentra

De (tijdelijke) maatregelen en drie draaiboeken COVID-19 voor de residentiële ouderenzorgvoorzieningen zijn tot nu systematisch aangepast en bijgewerkt op basis van de beslissingen van de Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg, gekoppeld aan interfederale beleidsbeslissingen, de epidemiologische situatie, wetenschappelijke inzichten, enz.

Om het geheel overzichtelijker te maken en – voor zover mogelijk – te herleiden tot de essentie zijn de bestaande maatregelen en drie draaiboeken (COVID-19-uitbraken en testen, cohortering en contactonderzoek) geïntegreerd in één document “Kaderrichtlijn COVID-19 voor residentiële ouderenzorgvoorzieningen”.

Gedetailleerde standaardinformatie over het gebruik van persoonlijke beschermingsmaterialen, het inrichten van contactdruppelisolatie en cohortzorg, zijn in de bijlagen van de kaderrichtlijn opgenomen, voorlopig nog gebundeld in één document.

Archief kaderrichtlijnen en tijdelijke maatregelen

De invoering van het Covid Safe Ticket (CST) voor bezoekers in de WZC’s

pdf bestandCovid Safe Ticket (CST) bezoekers woonzorgcentra (18 november 2021) (211 kB) (van toepassing vanaf 22 november tenzij anders bepaald)

Het al dan niet inzetten van het Covid Safe Ticket (CST)/de coronapas bij bezoekers van 12 jaar en twee maanden en ouder is een vrije keuze (geen verplichting dus) tenzij in het horecagedeelte van het WZC.

In de tekst van het decreet van 29 oktober 2021 over het COVID Safe Ticket wordt, voor wat betreft de residentiële ouderenzorg, enkel verwezen naar “woonzorgcentra”. De mogelijkheid om aan bezoekers een CST te vragen, geldt dus niet voor groepen van assistentiewoningen/serviceflatgebouwen, centra voor herstelverblijf en centra voor kortverblijf tenzij zij zich in dezelfde infrastructuur bevinden als het woonzorgcentrum én bezoekers het gebouw van het woonzorgcentrum moeten betreden om de GAW/SFG, CVH, CVK, … te bereiken.

Bijhorende draaiboeken

De draaiboeken COVID-19, contactonderzoek en cohorteren werden geïntegreerd in de nieuwe kaderrichtlijn COVID-19 residentiële ouderenzorg (3 juni 2021).

Schema's

Aanvragen en uitvoeren van testen

Monitoring in woonzorgcentra

Om zicht te houden op de uitbraak van COVID-19 en om advies te kunnen verlenen over uitbraakbeheersing, vragen wij de woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf, de centra voor herstelverblijf, de groepen van assistentiewoningen en de serviceflatgebouwen om ons dagelijks via het e-loket een aantal gegevens te bezorgen.

Financiële compensaties ouderenzorg

Zie de meest recente brieven over financiering in de ouderenzorg.

Personeelsondersteuning

Centra voor herstelverblijf

Centra voor dagverzorging

Van toepassing vanaf 1 juli 2021

pdf bestandKaderrichtlijn centra voor dagverzorging (12 augustus 2021) (396 kB)

Draaiboek

Oudere instructies (archief)

Centra voor kortverblijf type 1

Richtlijnen thuiszorg

Kaderrichtlijn en bijlagen

De kaderrichtlijn omvat de meest recente maatregelen voor de thuiszorgvoorzieningen, de lokale dienstencentra en de verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers, en vervangt de sectorspecifieke richtlijnen.

Oudere instructies (archief)

Richtlijnen geestelijke gezondheidszorg

Algemene richtlijnen

Draaiboek contactonderzoek

Initiatieven beschut wonen

Psychiatrische verzorgingstehuizen

Oudere instructies (archief)

Ambulante GGZ-voorzieningen

Referentiecentra autisme & Moeder-baby-eenheden en GAUZZ

Deze voorzieningen volgen de richtlijnen die van toepassing zijn op de algemene en universitaire, psychiatrische ziekenhuizen en revalidatieziekenhuizen.

Richtlijnen revalidatie

Oudere instructies (archief)

Richtlijnen voor CLB

Meer info op de website van Onderwijs Vlaanderen en op de website van VWVJ

Brief bedrijfsgeneeskundige dienst

17 maart 2020: pdf bestandBrief aan bedrijfsgeneeskundige diensten (17 maart 2020) (214 kB)