COVID-19: Hulp en extra ondersteuning

Een overzicht van de ondersteuning, hulplijnen en hulpbronnen waar zorgvoorzieningen een beroep op kunnen doen

COVID-19-teams in de zorgraden

De zorgraden van de eerstelijnszones hebben elk een COVID-19-team opgericht. Een van hun opdrachten is om zorgvoorzieningen te helpen met hun vragen naar ondersteuning; Dit kunnen zowel vragen naar personeel zijn, als naar psychosociale ondertseuning, als naar logistieke hulp etc..Het COVID-19-team van uw zorgraad is dus uw eerste aanspreekpunt wanneer u als zorgvoorziening met een probleem of nood zit waar u externe hulp voor nodig hebt. Geen contactgegevens van uw zorgraad? Kijk naar uw eerstelijnszone op www.eerstelijnszone.be.  

Ondersteuning en hulpbronnen bij uitval van personeel

Nieuw: pdf bestandBrief provinciale pool zorgondersteuners, gericht aan directies van WZC in Oost- en West-Vlaanderen (25 maart 2021) (119 kB)

Deze brief geeft toelichting over de mogelijkheid voor woonzorgcentra in Oost- en West-Vlaanderen, om bij een hoge uitval van personeel, beroep te doen op een provinciale pool van zorgondersteuners voor taken zoals maaltijdbegeleiding, linnenbehandeling, beheer en onderhoud van zorgmaterialen, ondersteuning bij animatieve activiteiten en intern transport.

pdf bestandCascadedocument: mogelijkheden tot oplossingen bij gebrek aan personeel in de zorg (12 november 2021) (154 kB)

Dit document geeft een overzicht van de mogelijkheden wat te doen bij personeelsuitval, zowel voor het aantrekken van vrijwilligers als van betaalde werkkrachten. 

pdf bestandExtra personeelscapaciteit in zorgvoorzieningen (19 december 2020) (107 kB)

Deze flowchart toont stap voor stap in een envoudig schema wat je als zorgvoorziening kan ondernemen om de personeelscapiciteit te versterken.

pdf bestandBrief van minister Beke over de mogelijkheden voor personeelsinzet (2.97 MB)

Deze brief van Vlaams minister Wouter Beke geeft meer toelichting naast het cascadedocument over de mogelijkheden qua personeelsinzet, met. o.a. de optie om studenten uit (para)medische opleidingen in te zetten, het federale wettelijke kader om verpleegkundige handelingen tijdelijk door niet-verpleegkundigen te laten uitvoeren, het kaderakkoord om werknemers tussen zorgvoorzieningen uit te wisselen en de modelovereenkomst daarvoor. 

Psychosociale ondersteuning

De COVID-19 crisis heeft een grote  psychosociale impact op iedereen. Heel veel diensten hebben dan ook initiatieven genomen voor het aanbieden van psychosociale ondersteuning aan de bevolking en hulpverleners.

Hoe vind je vrijwilligers of extra werkkrachten?

De vierde coronagolf overspoelt momenteel ons land. Bijgevolg is het weer alle hens aan dek in de ziekenhuizen, woonzorgcentra en andere zorg- en welzijnsinstellingen. Ook in de eerste lijn, de testcentra, etc. kreunen ze onder het vele werk en zijn er handen tekort. 

Hoe vind je vrijwilligers om tijd te maken voor een babbeltje of om je vast personeel te ondersteunen bij bijvoorbeeld onthaaltaken?

Publiceer je vacatures op vrijwilligerswerk.be

Vacatures voor vrijwilligers in de zorg?  

Plaats je vacature dan gratis op vrijwilligerswerk.be en kies bij filter 'sector' voor ‘Zorg’. Zo komt je vacature automatisch terecht in het overzicht van vacatures in de zorg.

Vacatures voor hulp bij coronamaatregelen? 

Zoek je vrijwilligers die zich mee inzetten voor de coronamaatregelen zoals het ontsmetten van een ruimte waar kindjes gewogen en gemeten worden? Plaats je vacature dan gratis op vrijwilligerswerk.be en duid bij thema ‘corona’ aan. Zo komt je vacature automatisch terecht in het overzicht van vrijwilligers in de coronacrisis.

Zoek ook via helpdehelpers.be

Medische en niet-medische vrijwilligers en zorginstanties vinden elkaar op www.helpdehelpers.be. Via "Help in de zorg" kunnen tijdelijke werklozen ingezet worden.

Testen bestellen

Naast het individueel testen van medewerkers of bewoners, kunnen zorgvoorziningen testen aanvragen voor bredere testrondes, zowel om bij uitbraken breed te testen als om preventief alle medewerkers te testen. 

Compensatie van de kosten voor residentiële WVG-voorzieningen

Het VIPA voorziet een subsidie ter compensatie van de kosten die residentiële WVG-voorzieningen hebben gemaakt in het kader van de civiele noodtoestand van COVID-19.  U vindt hier alles wat u over de compensaties moet weten:

 • Wat, voor wie en hoeveel?
 • Hoe vraag ik de CORONA-compensatie aan?
 • Welke regelgeving geldt voor de CORONA-compensatie? 
Beschermingsmaterialen bestellen

De Vlaamse zorgvoorzieningne krijgen regelmatig beschermingsmaterialen (mondmaskers e.d.) van de Vlaamse overheid. Bij uitbraken van COVID-19 kan u bijkomende materialen bestellen. 

Financiële maatregelen ter ondersteuning van ouderenvoorzieningen

De Vlaamse regering heeft een aanzienlijk aantal financieel ondersteunende maatregelen uitgewerkt voor de woonzorgcentra, centra voor kortverblijf type 1 en centra voor dagverzorging en centra voor dagpaopvang.

Ondersteuning aan zorgvoorzieningen door het Outbreak Support Team van Zorg en Gezondheid

Om zorgvoorzieningen bij te staan in de strijd tegen SARS-CoV-2, zette Zorg en Gezondheid een "Outbreak Support Team (OST)" op met een specifieke werking rond corona. Dit wordt nauwgezet opgevolgd door de Vlaamse Task Force Zorg. Het "Outbreak support team"  biedt hulp aan de zorgvoorzieningen door contact te leggen bij een uitbraak en suggesties te doen voor het plan van aanpak.

Crisismanagement voor woonzorgcentra

Woonzorgcentra die in een precaire situatie zitten wegens een uitbraak van COVID-19 kunnen een subsidie krijgen om een crisismanager aan te stellen die de voorziening bijstaat bij het beheer.

Inzet van diensten voor gezinszorg en thuisverpleging in cohortzorg

Een cohortteam uit de gezinszorg of thuisverpleging kan waar nodig voorzieningen ondersteunen. 
 

Samenwerking met en ondersteuning van de ouderenzorgvoorzieningen door de ziekenhuizen

Om als ouderenzorgvoorziening de samenwerking met en ondersteuning door de ziekenhuizen te stroomlijnen, is het nuttig en noodzakelijk om tijdig de nodige afspraken vast te leggen met het ziekenhuis waarmee u een samenwerkingsverband heeft lopen (of wilt aangaan).

Telefoonlijnen
 • Coronalijn ouderenzorg: 02 553 35 79 (van 9 tot 12 uur).  
  Alle niet-medische vragen over richtlijnen of organsiatie
 • Infectectieziektebestrijding
  Medische  vragen of vragen over infectieziektebeheersing, advies bij uitbraken, outbreak support team
 • De zorgraad van uw eerstelijnszone
  Uw eerste aanspreekpunt voor alle odnersteunignsvragen
 • Tele-onthaal CAW's: 0800/13 500
  Luisterend oor, psychosiale ondersteuning 
 • cohortlijn diensten voor gezinszorg en thuisverpleging
  Inzet van thuiszorgteams in de zorg voor personen met COVID-19