Contactonderzoek bij COVID-19

Om te vermijden dat COVID-19 zich opnieuw snel verspreidt onder de bevolking, voeren we contactonderzoek uit.

Als iemand ziek wordt door het virus dat COVID-19 veroorzaakt, vragen we aan die zieke persoon met wie hij contact heeft gehad. Het is immers mogelijk dat die personen besmet zijn. We bellen of bezoeken dan die contactpersonen. We geven advies over wat ze moeten doen om te vermijden dat ze op hun beurt andere mensen in hun omgeving ziek maken. Hoe meer besmettingen we op die manier kunnen vermijden, hoe beter.

Met contactonderzoek proberen we dus samen te verhinderen dat het coronavirus opnieuw opflakkert. Het blijft uiteraard belangrijk om de regels te respecteren, zoals regelmatig je handen wassen en afstand houden van elkaar.

Lijst uw contacten op met dit modelformulier

Naar de huisarts gebeld en je wordt getest op COVID-19? Maak meteen zelf al een lijstje van de mensen met wie je contact hebt gehad vanaf twee dagen voor je symptomen vertoonde tot het moment dat je jezelf isoleerde. Noteer naast hun naam ook hun telefoonnummer, adres, geboortedatum en e-mailadres. Gebruik dit formulier om uw contacten op te lijsten.

Hoe herken je contactonderzoek?

Voor contactonderzoek word je altijd gebeld met het nummer 02 214 19 19.

Vragen over contactonderzoek?

Stel uw vragen via het algemene infonummer voor COVID-19

Een klacht over het contactonderzoek? Laat het ons weten.

Hoe verloopt contactonderzoek

Contactonderzoek kent 3 grote fasen:

  1. Klachten? Je wordt getest.
  2. Positief? Het contactonderzoek start.
  3. Je contacten krijgen advies.
Gevalsdefinitie en testing

De contactopvolging gebeurt alleen na bevestiging van een geval met een positief laboresultaat. Alle mogelijke gevallen moeten ook verplicht gemeld worden, zodat een contactopvolging gestart kan worden. 

De rol van de huisarts in contactonderzoek

De rol als huisarts is cruciaal in contactonderzoek.We willen daarom nog even voor u de basisprincipes helder maken en oplijsten hoe u er toe kan bijdragen dat het contactonderzoek succesvol kan zijn.

Advies voor contacten van een COVID-19 patiënt

Je bent contactpersoon van iemand die positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Wat nu? Dat hangt af van hoe nauw je contact was.
 

Medisch getuigschrift en quarantaineattest

Een aangepast model van medisch getuigschrift is beschikbaar als u arbeidsongeschikt bent of in quarantaine moet.

Privacy & vertrouwelijkheid

Het contactonderzoek gebeurt met het volste respect voor uw privacy. De info die je is vertrouwelijk en wordt niet gebruikt om te controleren of je de coronamaatregelen wel naleeft.

Contactonderzoeker worden

Momenteel zijn er geen open vacatures voor contactonderzoek. Een externe partner werkt het uitgebreidere systeem van contactonderzoek uit. Zij hebben 4 soorten profielen nodig voor dat werk.