Inzet van diensten voor gezinszorg en thuisverpleging in cohortzorg voor COVID-patiënten

Cohortzorg in de thuiszorg

Om de uitbraak van het coronavirus in de thuiscontext te beheersen, moet de thuiszorg  zich organiseren in cohorten. Cohortzorg houdt in dat een vaste equipe verzorgenden en een vaste equipe verpleegkundigen exclusief instaan voor de zorg en ondersteuning bij personen die besmet zijn met COVID-19 of door de (huis)arts als potentieel besmet beschouwd worden.

 • De zorg en ondersteuning voor (vermoedelijke) COVID-19 patiënten kan enkel en alleen nog geleverd worden door zorgverleners die in aangemelde cohortteams werken (mits tijdelijke uitzondering van dossiers in een uitdoofscenario).
 • Verzorgenden en verpleegkundigen die géén deel uitmaken van deze equipes voor (mogelijke) COVID-19 cliënten nemen de zorg op voor cliënten die niet besmet zijn. Deze cohortteams zijn opgestart zinds donderdag 16 april.

Organisatie en inzet cohortteams

Op provinciaal niveau en op niveau van de eerstelijnszones worden dienstoverschrijdende cohortteams opgericht.

 • De aangemelde cohortzorg teams worden aangestuurd door een lokale coördinator thuisverpleging of gezinszorg.

 • In iedere provincie wordt telkens één provinciale coördinator gezinszorg en één provinciale coördinator thuisverpleging aangeduid. Die zal het overzicht bewaken van de actieve cohortteams in de gezinszorg enerzijds en de thuisverpleging anderzijds om zo efficiënt mogelijk te werken en de noden die er zijn op het terrein te signaleren.
 • Per provincie is ook een coördinator voorzien voor zowel de gezinszorg als de thuisverpleging, de geïntegreerde provinciale cohortzorgcoördinator.

Elke eerstelijnszone en/of de geïntegreerde provinciale cohortzorgcoördinator beslist wanneer een cohortzorg team wordt opgestart. In deze pdf bestandHandleiding aanmelding-registratie cohortzorg teams (262 kB) ziet u hoe u de teams moet aanmelden.

Aanmelding patiënt via 0800-nummer

Sinds donderdag 16 april moeten nieuwe (vermoedelijk) COVID-19 positieve patiënten die gezinszorg of thuisverpleging nodig hebben, aangemeld worden via een provinciaal 0800-nummer. Dit nummer is 24u op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar voor zorgverleners en voorzieningen. Aanmeldingen via dit nummer worden geregistreerd en vervolgens doorgegeven aan de coördinatoren van de lokale cohortteams. Zij zorgen op hun beurt voor een uitgebreide intake en planning van de zorg.

Inzet in woonzorgcentra en schakelzorgcentra

Ook schakelzorgcentra en woonzorgvoorzieningen (woonzorgcentra, centra voor kortverblijf, groepen van assistentiewoningen, serviceflatgebouwen en centra voor herstelverblijf) kunnen via de provinciale 0800-numers de hulp vragen van de cohortteams uit de thuiszorg. Dat geldt ook voor voorzieningen voor personen met een handicap. Er kan dan een team uit de gezinszorg en/of thuisverpleging ter plaatse gestuurd worden. De geïntegreerde provinciale cohortzorgcoördinator zal de vraag beluisteren en in eerste instantie aan vraagverheldering doen. Vervolgens zal hij/zij de mogelijkheden bekijken om een team uit de gezinszorg en/of thuisverpleging ter plaatse te sturen.

De geïntegreerde provinciaal cohortzorgcoördinator is via het 0800-nummer het unieke aanspreekpunt voor de woonzorgcentra. Hij/zij zal na registratie van de hulpvraag bij het 0800-nummer zorgen dat de hulpvraag binnen de 24u wordt beantwoord.

Het woonzorgcentrum moet wel in eerste instantie een beroep doen op de mogelijke ondersteuning vanuit de eigen groepering of beheersinstantie of de medische reserve van www.helpdehelpers.be.

De provinciale contactnummers

0800-nummers COVID-19 cohortzorglijn:

 • West-Vlaanderen: 0800 11 831
 • Oost-Vlaanderen: 0800 11 832
 • Antwerpen: 0800 11 833
 • Limburg: 0800 11 834
 • Vlaams-Brabant: 0800 11 835
De provinciale contactnummers

0800-nummers COVID-19 cohortzorglijn:

 • West-Vlaanderen: 0800 11 831
 • Oost-Vlaanderen: 0800 11 832
 • Antwerpen: 0800 11 833
 • Limburg: 0800 11 834
 • Vlaams-Brabant: 0800 11 835