De erkenning aanvragen voor een gezondheidszorgberoep met een buitenlands diploma

Een gezondheidszorgberoep met een buitenlands diploma

Wil u in België een gezondheidszorgberoep uitoefenen, dan moet u eerst een erkenning aanvragen of uw diploma laten gelijkwaardig stellen.

Het gaat over deze beroepen:

 • Artsen: huisartsen en andere specialisten
 • Tandartsen: algemeen tandartsen, orthodontisten en parodontologen
 • Ziekenhuisapothekers
 • Kinesitherapeuten
 • Verpleegkundigen: eerst de basistitel en daarna de beroepstitels en bekwaamheden (specialisaties) die ze kunnen halen
 • Zorgkundigen
 • Paramedische beroepen: audiologen en audiciens, diëtisten, ergotherapeuten, farmaceutisch-technisch assistenten, logopedisten, medisch laboratoriumtechnologen, mondhygiënisten, orthoptisten - optometristen, podologen, technologen medische beeldvorming
 • Vroedvrouwen

Wat u moet doen, hangt af van de vraag of uw diploma van binnen of buiten de Europese Economische Ruimte komt.

Uw diploma Uw nationaliteit Wat moet u doen?
van de Europese Economische Ruimte (EER)** EER* Vraag de erkenning aan bij Zorg en Gezondheid
niet-EER
buiten de Europese Economische Ruimte (EER)**, maar wel gelijkgesteld in een EER-land EER*
buiten de Europese Economische Ruimte (EER)** EER

Vraag de gelijkwaardigheid van uw diploma bij NARIC en uw visum bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

niet-EER
Zuid-Afrika Zuid-Afrika Zuid-Afrikanen met een Zuid-Afrikaans basisdiploma arts kunnen daarvoor een erkenning vragen bij Zorg en Gezondheid.

* Uw nationaliteit is van de EER in deze gevallen:

 • Iedereen die de nationaliteit heeft van één van de 28 lidstaten van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland.
 • U wordt ook gerekend als onderdaan met een verblijfsvergunning voor langdurig ingezeten voor één van deze landen of met een verblijfsvergunning als familielid van een Europees onderdaan.
 • Indien u getrouwd/wettelijk samenwonend bent met Europees onderdaan en gevestigd in België dan komt u ook in aanmerking als Europese onderdaan.

** De Europese Economische Ruimte bestaat uit de 28 lidstaten van de Europese Unie en IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland.

Een gezondheidszorgberoep uitoefenen in het buitenland met een Belgisch diploma

Wil u in het buitenland één van deze gezondheidszorgberoepen uitoefenen?

 • Artsen: huisartsen en artsen-specialisten
 • Algemeen tandartsen en tandarts-specialisten
 • Apothekers
 • Kinesitherapeuten
 • Verpleegkundigen, inclusief de beroepstitels en bekwaamheden (specialisaties) die ze kunnen halen
 • Zorgkundigen
 • Paramedische beroepen: audiologen en audiciens, diëtisten, ergotherapeuten, farmaceutisch-technisch assistenten, logopedisten, medisch laboratoriumtechnologen, mondhygiënisten, orthoptisten - optometristen, podologen, technologen medische beeldvorming
 • Vroedvrouwen

En hebt u een Belgisch diploma voor dat gezondheidszorgberoep?

Contact

Bel +32 2 553 1700, het nummer van de Vlaamse overheid, elke werkdag van 9 tot 19 uur of stuur een e-mail.