Campagnes en projecten geestelijke gezondheidszorg

Kwaliteitsindicatoren in de geestelijke gezondheidszorg

Het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals in de Geestelijke Gezondheidszorg (VIP²) meet de kwaliteit van zorg in de voorzieningen in psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen, centra voor geestelijke gezondheidszorg, initiatieven voor beschut wonen, psychiatrische verzorgingstehuizen, mobiele teams, revalidatiecentra voor drughulpverlening en psychosociale revalidatiecentra.

artikel 107

In het kader van de hervormingen 'naar een betere geestelijke gezondheidszorg' voor de doelgroep volwassen zijn er sinds 2010 in Vlaanderen 11 netwerken werkzaam.

Vrouw bij psycholoog - eerstelijnspsychologische functie

Minister Jo Vandeurzen is ingegaan op de aanbeveling van de conferentie eerstelijnsgezondheidszorg om een eerstelijnspsychologische functie in te voeren. Dat gebeurt met een aantal projecten en de financiering van een onderzoek.