Eerstelijnszones en zorgraden

De zesde staatshervorming heeft de gemeenschappen belangrijke extra bevoegdheden toegekend. De Vlaamse regering grijpt dit momentum aan om de eerstelijnszorg zowel op vlak van structuren als inhoud te reorganiseren. Door deze hervorming willen we de eerste lijn in Vlaanderen versterken zodat zij, zoals ook de Wereldgezondheidsorganisatie aanbeveelt, de hoeksteen kan vormen van een toegankelijke, effectieve en kwalitatieve gezondheids- en welzijnszorg. 

Eerstelijnszones

De eerstelijnszone is één van de aspecten in de hervorming van de eerste lijn in Vlaanderen. 

Na een uitgebreid bottom-upproces waarbij aan een groot aantal partners in de eerstelijnszorg gevraagd werd om eerstelijnszones te vormen, zijn uiteindelijk 60 eerstelijnszones afgebakend: 59 in Vlaanderen en 1 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voorlopige zorgraden

De Vlaamse Regering heeft aan de initiatiefnemers van de eerstelijnszones een aantal opdrachten gegeven, waaronder het samenstellen van een voorlopige zorgraad. Zorg en Gezondheid heeft richtlijnen en een procedure voor de samenstelling van de voorlopige zorgraden opgesteld. We verwachten dat op uiterlijk 31 oktober 2019 overal in Vlaanderen een voorlopige zorgraad is samengesteld.

Ondervind je problemen om zelfstandige zorgverstrekkers te betrekken bij de (voorlopige) zorgraad, of wil je nog beter doen? Hier is de inspiratiegids.

Erkenningsaanvraag zorgraden

De Vlaamse Regering heeft bepaald dat op uiterlijk 31 december 2019 een erkenningsaanvraag kan ingediend worden voor een zorgraad.

In deze tijdstabeldocx bestandTijdstabel zorgraden.docx (29 kB) worden de uiterste inleverdata van de op te leveren stukken opgelijst.

Het agentschap biedt zoveel als mogelijk ondersteuning aan de initiatiefnemers door templates en instrumenten ter beschikking te stellen.

Bij de erkenningsaanvraag docx bestandFormulier aanvraag erkenning zorgraad.docx (138 kB)wordt een beleidsplan gevoegd voor de eerste twee werkingsjaren. Hier vind je een template voor een beleidsplandocx bestandTemplate beleidsplan zorgraden.docx (211 kB) en een presentatie over het opstellen van een beleidsplan pdf bestandpresentatie beleidsplanning.pdf (1.33 MB)

Zo'n beleidsplan impliceert o.a. het opstellen van een omgevingsanalyse. Het agentschap heeft een aantal indicatoren verzameld die de zorgzwaarte van een populatie bepalen. Welke zijn deze risicofactoren per gemeente? xlsx bestandOverzichtstabel met risicofactoren per gemeente (168 kB)

De aanvrager van een erkenning als zorgraad is een vzw, of een vzw in oprichting. De statuten hoeven nog niet gepubliceerd te zijn in het Belgisch Staatsblad, maar ze moeten wel ingediend zijn. Hieronder vind je voorbeeldstatuten voor een vzw die de erkenning als zorgraad aanvraagt.

docx bestandVoorbeeld statuten zorgraad02102019.docx (84 kB)

Deze voorbeeldstatuten zijn in overeenstemming met de nieuwe vennootschapswetgeving.  Uiteraard kan elke zorgraad – waar gewenst – aanpassingen doen.  We hebben in de voorbeeldstatuten ook aangegeven waar een eigen invulling mogelijk/wenselijk is.

 

Als je vragen hebt, kijk dan eerst eens op de pagina met veelgestelde vragen en antwoorden.

 

Ondervind je problemen om zelfstandige zorgverstrekkers te betrekken bij de (voorlopige) zorgraad, of wil je nog beter doen? Hier is de inspiratiegids.