Paramedische beroepen

Wat is een paramedisch beroep?

Paramedici zijn zorgverleners die een arts (of in bepaalde gevallen een tandarts of apotheker) mogen helpen bij de diagnose en behandeling van een patiënt. Ze mogen bepaalde technische prestaties en handelingen uitvoeren, in opdracht van de arts, apotheker of tandarts, die per beroep zijn gedefinieerd. De paramedicus moet erkend zijn voor zijn beroep en een visum hebben om die taken te mogen uitvoeren.

De paramedische beroepen:

 • audiologen en audiciens
 • diëtisten
 • ergotherapeuten
 • farmaceutisch-technisch assistenten
 • logopedisten
 • medisch laboratoriumtechnologen
 • mondhygiënisten
 • orthoptisten
 • podologen
 • technologen medische beeldvorming

Voor bandagisten, orthesisten en prothesisten is er nog geen regelgeving (geen uitvoeringsbesluiten). Zij kunnen nog geen erkenning of visum aanvragen.  

Automatische erkenning en visum op basis van diploma

 • Erkenning: voor u uw visum krijgt, moet u eerst als paramedicus erkend worden. Behaalt u één van deze pdf bestandDiplomatitels paramedische beroepen (278 kB), dan krijgt u automatisch een erkenning van Zorg en Gezondheid. U hoeft die niet aan te vragen.
 • Visum: in België heeft u een visum nodig om als paramedicus te mogen werken. Dit is het attest dat de toelating geeft om het beroep uit te oefenen. Het visum wordt door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid automatisch uitgereikt van zodra u de erkenning voor één van de paramedische beroepen behaalt.

U hoeft dus niets aan te vragen:

 • Wanneer u in Vlaanderen een diploma voor een paramedisch beroep behaalt, dan zal uw school dat registreren in een databank. Die gegevens gaan automatisch naar Zorg en Gezondheid.
 • Zorg en Gezondheid levert op basis van die gegevens uw erkenning automatisch af. U ontvangt een erkenningsbewijs per post (we versturen dit naar uw officieel adres).
 • Zodra we uw erkenning afgeleverd hebben, verwittigen wij ook de federale overheid, en die zal u ook automatisch het visum opsturen.

Een voorlopige erkenning laten omzetten naar een definitieve erkenning

Als u nog een voorlopige erkenning voor het beroep van medisch laboratoriumtechnoloog of technoloog medische beeldvorming hebt, moet u een opleiding volgen om aan de minimale kwalificatievereisten van het beroep van medisch laboratoriumtechnoloog of het beroep van technoloog medische beeldvorming te voldoen. Daarna kan u een aanvraag doen om uw voorlopige erkenning om te zetten naar een definitieve.

In dit geval moet u vóór 1 december 2019 het diploma of bewijs van voldoening aan de minimale kwalificatievereisten van het beroep medisch laboratoriumtechnoloog of het beroep technoloog medische beeldvorming opladen. U hoeft geen andere documenten op te laden.

Een voordeel op basis van verworven rechten (derogatie)

Wie vroeger al technische prestaties of handelingen van een paramedisch beroep deed, kan die in sommige gevallen blijven doen zonder erkenning. Dit is het voordeel op basis van verworven rechten. U moet dat voordeel op basis van verworven rechten aanvragen via het e-loket van Zorg en Gezondheid.

In dit geval moet u een tewerkstellingsattest met de lijst van technische prestaties en/of handelingen opladen in het e-loket. U hoeft geen andere documenten op te laden.