Overzicht richtlijnen infectieziekten

De richtlijnen infectieziektebestrijding Vlaanderen vormen de leidraad voor professionelen over de aanpak van uitbraken van infectieziekten en helpen bij het implementeren van een Vlaams infectieziektebeleid. Ze kwamen tot stand in samenwerking met de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) van het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), LCI-richtlijnen. Verder zijn volgende aspecten aangepast aan de context en het beleid in Vlaanderen en de gezondheidszorg in België:

 • epidemiologie
 • indijkingsmaatregelen
 • profylaxe
 • behandeling en
 • vaccinatie.

Het aantal richtlijnen beperkt zich tot alle meldingsplichtige infectieziekten in Vlaanderen en een aantal minder courant voorkomende infecties zijn weggelaten.

Richtlijnen infectieziektebestrijding Vlaanderen

Deze richtlijnen zijn uitsluitend online beschikbaar en omvatten zowel meldingsplichtige- als andere infectieziekten.

Meldingsplichtige infectieziekten

Nr.  Richtlijn                                                                    Publicatiejaar
1 Richtlijn anthrax (miltvuur) (120 kB)                     2013
2 Richtlijn bof (parotitis epidemica) (140 kB) 2014
3 Richtlijn botulisme (165 kB) 2013
4 Richtlijn brucellose (422 kB) 2013
5 Richtlijn salmonellose (126 kB) 2013
6 Richtlijn cholera (567 kB) 2013
7 Richtlijn chikungunya (95 kB) 2013
8 Richtlijn dengue (129 kB) 2013
9 Richtlijn difterie (165 kB) 2013
10  Richtlijn shigatoxineproducerende E. coli (STEC)-infectie (286 kB) 2013
11

 Gastro-enteritis

2013
12 Richtlijn gele koorts (134 kB) 2013
13 Richtlijn gonorroe (510 kB) 2015
14 Richtlijn haemophilus influenzae type b (148 kB) 2013
15 Richtlijn hepatitis A (553 kB) 2013
16 Richtlijn hepatitis B 2013 (357 kB) 2013
17

Humane infectie met aviaire (of een nieuw subtype) influenza
Richtlijn aviaire influenza (vogelgriep) (390 kB)

2013
18 Richtlijn legionellose (328 kB) 2013
19 Richtlijn malaria 2013 (143 kB) 2013
20 Richtlijn mazelen (527 kB) 2015
21 Richtlijn meningococcose (532 kB) 2015
22 Richtlijn pertussis (kinkhoest) 2015 (503 kB) 2015
23 Richtlijn pest (132 kB) 2013
24 Richtlijn pokken (variola) (163 kB) 2013
25 Richtlijn polio (429.23 kB) 2013
26 Richtlijn psittacose 2013 (157 kB) 2013
27 Richtlijn Q-koorts (424 kB) 2013
28 Richtlijn rabiës (459 kB) 2013
29 Richtlijn SARS 2013 (169 kB) 2013
30 Richtlijn syfilis 2014 (594 kB) 2014
31 Richtlijn tuberculose (142 kB) 2013
32 Richtlijn tularemie (130 kB) 2013
33a

Richtlijn virale hemorragische koorts: arenavirussen (170 kB)

2013 
 33b

Richtlijn virale hemorragische koorts: filovirussen (556 kB)

2014
34 Richtlijn vlektyfus (150 kB) 2013
35  Voedselinfecties  
36 Richtlijn West Nilevirusinfectie (501 kB) 2015

Andere  infectieziekten

Inhoud per richtlijn

De richtlijnen infectieziektebestrijding Vlaanderen bieden inzicht in:

 • de stand van zaken van de wetenschap en een evidence based onderbouwing 
 • algemene informatie over de ziekte 
 • epidemiologische informatie 
 • beschrijving van de diagnostiek (Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid  en nationale referentiecentra) 
 • Vlaamse afspraken over de aanpak van de bestrijding (in samenspraak met andere overheden en organisaties) 
 • adviezen en te nemen maatregelen rond een geval 
 • de rol van de artsen en verpleegkundigen van infectieziektebestrijding en vaccinatie van Zorg en Gezondheid en andere betrokken professionelen bij de bestrijding 
 • specifieke situaties (werk, school, kinderopvang, zorgvoorzieningen, woonzorgcentra...) 
 • indien van toepassing: vaccinatieaspecten bij infectieziekten waartegen gevaccineerd wordt (Zorg en Gezondheid) 
 • indien van toepassing: veterinaire aspecten bij zoönosen 

Meer info

Een opmerking of suggestie bij deze richtlijnen? Stuur een e-mail naar infectieziekten@zorg-en-gezondheid.be