Overzicht regelgeving ziekenhuizen per thema: moeder en kind

Algemene normen

Koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd

In dit besluit zijn erkenningsnormen opgenomen over de algemene inrichting van ziekenhuizen, maar ook de vereisten per kenletter zoals voor:

  • Kenletter M - Kraaminrichting
  • Kenletter NIC - Dienst voor intensieve neonatologie
  • Kenletter E - Dienst voor kindergeneeskunde
  • Kenletter K - Dienst voor neuro-psychiatrie voor kinderen

Perinatale zorg

Lokale neonatale zorg - N*-functie

Koninklijk Besluit van 20 augustus 1996 houdende vaststelling van de normen waaraan de functie van lokale neonatale zorg moet voldoen om te worden erkend

Ieder ziekenhuis dat over een kraaminrichting (kenletter M) beschikt, moet over een functie van neonatale zorg (N*-functie) beschikken. In dit besluit staan de erkenningsnormen voor de functie lokale neonatale zorg.

Regionale perinatale zorg - P*-functie

Koninklijk Besluit van 20 augustus 1996 houdende vaststelling van de normen waaraan de functie van regionale perinatale zorg moet voldoen om te worden erkend.

In dit besluit staan de erkenningsnormen van de ziekenhuisfunctie regionale perinatale zorg.

Pediatrie

Zorgprogramma voor kinderen

Koninklijk besluit van 2 april 2014 houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor kinderen moet voldoen om erkend te worden

Dit KB is vernietigd door de Raad van State (arrest van 8/12/2016)

Netwerk pediatrie

Koninklijk besluit van 2 april 2014 houdende vaststelling van de erkenningsnormen voor het netwerk "pediatrie".

Dit besluit bevat de erkenningsnormen voor het netwerk "pediatrie".

Functie pediatrische liaison

Koninklijk Besluit van 10 november 2010 houdende vaststelling van de normen waaraan de functie pediatrische liaison moet voldoen om te worden erkend.

In dit besluit staan de erkenningsnormen voor de ziekenhuisfunctie van pediatrische liaison.

Zorgprogramma pediatrische hemato-oncologie

Koninklijk besluit van 2 april 2014 houdende vaststelling van de normen waaraan het gespecialiseerd zorgprogramma voor pediatrische hemato-oncologie en het satellietzorgprogramma voor pediatrische hemato-oncologie moeten voldoen om erkend te worden

Dit besluit omschrijft de erkenningsnormen waaraan het zorgprogramma voor pediatrische hemato-oncologie moet voldoen.

We onderscheiden het:

  • gespecialiseerd zorgprogramma voor pediatrische hemato-oncologie
  • satellietzorgprogramma voor pediatrische hemato-oncologie

Brandwondencentrum

Koninklijk Besluit van 19 maart 2007 houdende vaststelling van de normen waaraan een brandwondencentrum moet voldoen om te worden erkend als medische dienst zoals bedoeld in artikel 44 van de wet op de ziekenhuizen.

In het 'koninklijk besluit van 2 april 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2007 houdende vaststelling van de normen waaraan een brandwondencentrum moet voldoen om te worden erkend als medische dienst zoals bedoeld in artikel 44 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987' werd volgende bepaling opgenomen:

Indien het ziekenhuis waarvan de medische dienst deel uitmaakt niet zelf beschikt over een erkend tertiair zorgprogramma voor kinderen, sluit het een juridisch geformaliseerde samenwerkingsovereenkomst met een ziekenhuis dat wel over dergelijk zorgprogramma beschikt.