Overzicht regelgeving ziekenhuizen per thema: algemene erkenningsnormen

Wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen

Gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen

Deze regelgeving vormt het basis wettelijke kader waarin ziekenhuizen kunnen werken. Een onderdeel daarbij is de regeling m.b.t. erkenning.

Algemene erkenningsnormen

Koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd

Om een erkenning te krijgen en te behouden, moet een algemeen ziekenhuis aan een aantal erkenningsnormen of -criteria voldoen.

De regelgeving gaat over:

  • de algemene inrichting van de ziekenhuizen;
  • de inrichting en de werking van elk soort van diensten;
  • de organisatie van de verstrekking van dringende geneeskundige verzorging. 

Aansluitend op de algemene erkenningsnormen

Desaffectatie van M- en N-bedden

Koninklijk besluit van 13 juni 1986 tot vaststelling van nadere regelen, bedoeld in artikel 21bis, § 3, van de wet op de ziekenhuizen, met betrekking tot de desaffectatie van M-, N- en E-bedden

Deze regelgeving stelt dat de desaffectatie van M-, N- en E-bedden niet in aanmerking mag komen om ziekenhuisbedden in gebruik te nemen. De desaffectatie vanuit E-bedden werd opnieuw mogelijk gemaakt in het K.B. van 16 juni 1999.

Desaffectatie bedden van andere kenletters

Koninklijk besluit van 16 juni 1999 tot vaststelling van de nadere regelen bedoeld in artikel 32 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, met betrekking tot de aard en het aantal bedden waarvan de desaffectatie in aanmerking mag komen om de ingebruikneming van ziekenhuisbedden mogelijk te maken

Deze regelgeving bepaalt de aard en het aantal bedden waarvan de desaffectatie in aanmerking mag komen om de ingebruikneming van ziekenhuisbedden mogelijk te maken.

Aanvullende normen

Koninklijk besluit van 30 januari 1989 houdende vaststelling van aanvullend normen voor de erkenning van ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten alsmede tot nadere omschrijving van de ziekenhuisgroeperingen en van de bijzondere normen waaraan deze moeten

Deze regelgeving gaat over:

  • de algemene inrichting van de ziekenhuizen;
  • de ziekenhuisgroepering;
  • de inrichting en werking van de soorten ziekenhuisdiensten;

Brandveiligheid

Koninklijk Besluit van 6 november 1979 tot vaststelling van de normen inzake beveiliging tegen brand en paniek waaraan ziekenhuizen moeten voldoen

Deze regelgeving legt regels op voor beveiliging tegen brand en paniek.