Overzicht erkenningsformulieren en -procedures

Op deze pagina vindt u de verwijzingen naar de formulieren en procedures voor het aanvragen van een erkenning, een bijkomende erkenning, voltijdsequivalenten, subsidiabele uren of subsidies.

pdf bestandLees ook hier de brief van de administrateur-generaal van 18/10/2019.pdf (156 kB). In deze brief leest u per zorgvorm welke stappen u moet zetten om tijdig een (bijkomende of bijzondere) erkenning aan te vragen of de voltijdsequivalenten, subsidiabele uren en de subsidies op te starten. Ook de overgangsmaatregelen voor het aanvragen van een erkenning in het kader van de uitvoering van het nieuwe decreet betreffende woonzorg worden toegelicht.

Het formulier voor het aanvragen van een erkenning als woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf of dagverzorgingscentrum.
Dit formulier wordt gebruik voor zowel de erkenning voor een dagverzorgingscentrum niet-conform artikel 51 aan te vragen, als voor de erkenning van een dagverzorgingscentrum voor palliatieve verzorging. Met ingang van 1/1/2020 zullen deze twee “basiserkenningen” worden gelijkgesteld.
Dit formulier kan momenteel ook nog worden gebruikt om de erkenning voor een dagverzorgingscentrum conform artikel 51 aan te vragen. Met ingang van 1/1/2020 zal hiervan de naam wijzigen naar een bijkomende erkenning als centrum voor dagopvang van een dienst voor gezins- en aanvullende thuiszorg.

Het formulier voor het aanvragen van een bijkomende erkenning in een woonzorgcentrum. 
Kijk goed na dat u het formulier gebruikt dat voorbestemd is voor aanvragen in het kader van de omzettingskalender.

docx bestandHet formulier voor het aanvragen van een bijkomende erkenning als oriënterend kortverblijf vindt u hier (132 kB)

Het formulier voor het aanvragen van een bijkomende erkenning voor zorgafhankelijke personen. 
In uw begeleidend schrijven vermeldt u dat de aanvraag plaatsvindt in het kader van een omzettingskalender.

Het formulier voor het aanvragen van een bijkomende erkenning voor personen die lijden aan een ernstige ziekte.
In uw begeleidend schrijven vermeldt u dat de aanvraag plaatsvindt in het kader van een omzettingskalender.

De procedure voor het aanvragen van een erkenning als lokaal dienstencentrum.

De procedure voor het aanvragen van een erkenning als dienst voor gezins- en aanvullende thuiszorg.

“Hierbij vindt u de pdf bestandOmzendbrief uitstel erkennings- en omzettingskalenders (717 kB) van 5 mei 2021 van Vlaams minister Wouter Beke specifiek gericht aan de initiatiefnemers woonzorg die houder zijn van een goedgekeurde erkennings- en/of omzettingskalender, initieel toegekend voor de jaren 2021-2025, die hiervoor nog geen erkenning hebben aangevraagd.

In deze brief verzoekt de minister u als initiatiefnemer om uw toekomstplannen grondig te evalueren, en indien/zodra u zeker bent dat u het geplande initiatief niet tijdig kunt realiseren en/of in gebruik nemen, om nu al uitstel van de verleende erkennings- en/of omzettingskalender aan te vragen bij het Agentschap Zorg en Gezondheid.

U vindt vervolgens een toelichting bij de verschillende vormen van uitstel en de wijze waarop dit uitstel concreet moet aangevraagd worden.”