Overzicht aanbod ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg

Overzicht aanbod ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg, Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2018

Type voorziening Aantal erkende voorzieningen* Erkende eenheden**  Programmatie eenheden**
Algemene ziekenhuizen (AZ) 68 ziekenhuizen 
(met 124 campussen)
30.325 bedden 37.024 bedden
Centra menselijke erfelijkheid 4    
Psychiatrische Ziekenhuizen (PZ) 32
(met 44 campussen)
10.050 bedden 14.204 bedden
Kinderpsychiatrie (AZ + PZ)   523 bedden 672 bedden
Psychogeriatrie (AZ + PZ)   908 bedden 1.490 bedden
Psychiatrische verzorgingstehuizen 24
(met 44 campussen)
1.848 plaatsen 3.910 plaatsen
Beschut Wonen  45
(met 827 vestigingen)
2.915 plaatsen 3.258 plaatsen
Centra voor geestelijke gezondheidszorg  20
(met 88 vestigingen)
   

* Zowel Vlaams Gewest en voor zover de instellingen door de Vlaamse overheid erkend worden ook voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
** Voor de erkende eenheden en de programmatie van de erkende eenheden voor de ziekenhuizen is de Vlaamse overheid enkel bevoegd voor het Vlaamse Gewest.